Hopp til hovedinnholdet

Oppbygging av forsøket

Oversiktskart over KJelle
Forsøket ble etablert i Halden vannområde bl.a. fordi det var stor motivasjon her til å få mer kunnskap om effekter av jordarbeiding på flate arealer.

Det ble gjort et grundig arbeid med Utvalg av forsøksareal. Forsøksarealet ble nygrøftet med Rådalshjul sommeren 2013. Grøfte- og overflateavrenning fra de ni ruter ble ført frem til målehytta i løpet av høsten 2013. Vippekarene var klar i løpet av november 2013 og de første vannprøver ble tatt ut i desember 2013.

Utvalg av forsøksareal

Forsøksarealet er valgt ut for å representere den mest dominerende jordarten på relativt flate arealer i Østfold og Akershus. Det ble gjennomført en befaring på arealene til Kjelle vgs. for å se på mulige lokaliteter. De grønne områdene på figuren under representerer de mest dominerende jordtypene i SørØst Norge.
Kjelles beliggenhet
Jordprofil i mellomrutene
Grønne områder representerer de mest dominerende jordtypene i SørØst Norge.
Nygrøfting med Rådalshjul

Nygrøfting med Rådalshjul

 

På flybilder ble drensgrøftene identifisert og muligheten for å bruke eksisterende drengrøfter ble undersøkt ved å grave ned til enkelte drensgrøfter for å sjekke tilstanden på grøftene. Dessverre var drensgrøftene delvis gjentettet med sediment og det viste seg å være nødvendig med nygrøfting. I juli 2013 ble det lagt drengrøfter på hele forsøksarealet i sporet til de eksisterende grøfter men ca. 10-20 cm dypere. Ved nygrøftingen ble de eksisterende drensgrøfter ødelagt.

Forsøksplan 2014-2023

Forsøksplan 2014-2023

 
Forsøksfeltet har 9 måleruter med tre behandlinger: Vårkorn med vårpløying, vårkorn med høstpløying, og høstkorn med høstpløying. Det veksles mellom disse i omløp på hver rute. Mellomrutene har tilsvarende behandlig, unntatt en "referanserute" der det er plen.
Webkamera fra ruteforsøket på Kjelle

Webcam

Webkameraet tar bilde av ruteforsøket én gang i døgnet. Følg med!
 
I videoen under ser dere hvordan ruteforsøket har endret seg over tid, fra 18. november 2014 til 31. januar 2016.