Divisjon for miljø og naturressurser

Fra blått avfall til grønn ressurs: Fiskeslam som gjødsel i jordbruket (FishBash)

Foto: A.F. Øgaard
Aktiv SIST OPPDATERT: 16.02.2021
Slutt: juni 2022
Start: jan 2019

Målet med dette prosjektet er å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam som kan erstatte bruken av mineralgjødsel i jordbruket

Fishbash felt AFØ.JPEG
Eva Brod forsker på fiskeslam som gjødsel (Bilde: A.F. Øgaard)
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2019 - 30.06.2022
Prosjektleder Eva Brod
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Bioressurser og kretsløpsteknologi
Finansieringskilde Norges Forskningsråd (HAVBRUK2)

Tap av næringsstoffer til fjordene gjør dagens oppdrettsnæring lite bærekraftig. Næringstapet kan reduseres dersom fôrrester og fiskens avføring (fiskeslam) brukes som gjødsel i jordbruket, og næringssyklusen lukkes.

Fram til nå har behandlingsteknologier for fiskeslam blitt utviklet med et mål om å holde kostnadene nede og å redusere lukt. Produksjonen av høy-kvalitets gjødselprodukter har derimot ikke vært i fokus. Den nye gjødselvareforskriften som per i dag er under revidering vil sannsynligvis øke behovet for å transportere fiskeslam for å unngå at fosfor hoper seg opp i landbruksjord på Vestlandet. Både oppdrettsnæringen, landbruket og beslutningstakere trenger derfor mer kunnskap for å utvikle resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam som kan erstatte mineralgjødsel i jordbruket. 

I løpet av dette personlige postdoctor stipendet skal jeg studere effekten av ulike settefiskanlegg, behandlingsteknologier og fôrtyper på innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i fiskeslam. Feltforsøk vil bli gjennomført to steder for å klarlegge kvaliteten til fiskeslam som nitrogengjødsel og effekten på plantetilgjengelig fosfor i jord. I tillegg vil to demonstrasjonsfelt bli anlagt. Gjødseleffekten til fiskeslam vil bli sammenlignet med nitrogenkvaliteten studert med bruk av ulike metoder i laboratorium.