Hopp til hovedinnholdet

Forebyggende tiltak mot påkjørseler av elg langs jernbanen.

INAKTIV SIST OPPDATERT: 07.12.2022
Slutt: aug 2010
Start: sep 2009

Vintersesongen 2009/2010 foretok Bioforsk Nord Tjøtta en utprøving av Revira Viltstopp som forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. I følge produsenten utgir produktet varselssignaler som skal medføre at vilt føler stress og trekker unna et behandlet område. Hensikten med å spre produktet på jernbanen over en strekning på 15 km, var å hindre at elgen oppholdt seg på eller ved banelegemet.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.09.2009 - 18.08.2010
Prosjektleder Liv Jorunn Hind


Jernbanestrekningen mellom Lassemoen og Harran ble valgt ut som forsøksområde på grunn av den høye påkjørselsfrekvensen på strekningen. Produktet ble spredt i to omganger og strekningen ble jevnlig patruljert for å observere elgens bevegelsesmønster ved hjelp av sportegn. Det ble i tillegg rykket ut ved varsling om påkjørt elg for å registrere viltets bevegelsesmønster i forkant av påkjørselen.


Ut fra resultatene etter vintersesongen 2009/2010 kunne vi ikke se at Revira Viltstopp hindret kryssing eller opphold på banelegemet. Utprøvingen ble avsluttet etter én vintersesong.