Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Fagskoleutdanning i bærekraftige matopplevelser

Foto: Lovise Myrnes Steinrud
INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.01.2023
Slutt: des 2023
Start: apr 2017

Fagskole i Bærekraftige matopplevelser er et tverrfaglig og bransjeovergripende utdanningstilbud innen bioøkonomi. Prosjektet har som mål å utvikle og etablere utdanningen og uteksaminere verdens første fagteknikere i bærekraftige matopplevelser innen 2023.

Start- og sluttdato 01.04.2017 - 31.12.2023
Prosjektleder Eva Narten Høberg
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Finansieringskilde Arbeidet er støttet av Nordland fylkeskommune, midler til kompetanseutvikling over jordbruksavtalen (KIL-midler) og Kompetanseutviklingsmidler for arktisk landbruk (KU-midler)

Fagskole i Bærekraftige matopplevelser er et utdanningstilbud innen bioøkonomi, som handler om verdiskaping basert på fornybare ressurser. Natur- og kulturverdier representerer disse ressursene, og potensialet for verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet er stort og ubenyttet. For å lykkes med en slik verdiskaping, kreves samarbeid, nettverk og kompetanse som redskaper i produktutviklingen.

Utdanningen retter seg mot en relativt ny bransjeovergripende målgruppe som er i fortsatt framvekst, bestående av aktører langs verdikjeden fra jord og fjord til bord. Verdikjedeperspektivet er et viktig satsingsområde, og samfunnet trenger fagpersoner som har en helhetlig forståelse for de utfordringer som verden står ovenfor med hensyn til en bærekraftig utvikling. Dette gjenspeiles i FNs bærekraftsmål og i flere nasjonale og regionale strategier innen mat, kultur og reiseliv (Kulturdepartementet/Nærings- og fiskeridepartementet 2019, Landbruks- og matdepartementet 2017, Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021). Behovet understøttes også i «Matnasjonen Norge» (Regjeringen 2018), som er etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat, med en visjon om at Norge i 2030 bl.a. er internasjonalt kjent for en spennende matkultur med råvarer i verdensklasse og der mat er en kilde til matglede, stolthet og fellesskap.

Utdanningen skal øke kandidatens kompetanse og bevisstgjøring omkring natur- og kulturverdiene som de forvalter, og gjøre de i stand til å utvikle konsept som formidler betydningen av bærekraftig matproduksjon og matforbruk til omverdenen. En bærekraftig matopplevelse skal gjennom formidlende matopplevelser inspirere og berike publikum med kunnskap og innsikt om hvordan mat- og matproduksjon henger sammen med bærekraftige prinsipper.

Utdanningen er nettbasert med obligatoriske samlinger. Samlingene legges i utgangspunktet til Mosjøen videregående skole, studiested Marka. Studieturer er imidlertid en sentral del av samlingene, og legges til bedrifter der undervisning, erfaringsutveksling, kartleggingsarbeid og produkt-/konseptutvikling vil foregå i sine rette element.

Utdanningen skal gi studentene praktisk og teoretisk kompetanse om utvalgte tema i alle ledd i verdikjeden, fra produksjon av råvarer, foredling og tilberedning fram til matopplevelse. Matopplevelsen omfatter i denne sammenheng både utvikling av måltidsopplevelser og matverksted/-kurs. Studenten får innsikt i matproduksjon i fortid og nåtid, biologi, biokjemi, kostholdsretninger, trender, markedssegment, konseptutvikling, opplevelsesdesign og kommunikasjon omkring mat og måltid. Studenten vil etter fullført utdanning kunne formidle bærekraftige matopplevelser, der hele verdikjeden ivaretas.

Utdanningen bygger på erfaringer fra studietilbud Mat og matkultur som ble tilbudt ved Høgskolen i Nesna i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO – den gang Bioforsk) i årene 2005-2014 (Høberg og Forsmo 2017).

Fagskoleutdanningen er utviklet i et samarbeid mellom Nordland fagskole, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Mosjøen videregående skole og Vikgården AS.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Studieplan for fagskoleutdanningen Bærekraftige matopplevelser bygger på erfaringer fra studietilbud Mat og matkultur som ble tilbudt ved Høgskolen i Nesna i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) (2005-2014). Planen er godkjent av NOKUT (2020), og viser oppbygging og innhold i et treårig utdanningsløp (90 studiepoeng) som fører kandidaten fram til tittelen fagtekniker i bærekraftige matopplevelser. Utdanningen består av seks emner og gir studentene praktisk og teoretisk kompetanse om utvalgte tema i alle ledd i verdikjeden, fra produksjon av råvarer, foredling og tilberedning fram til matopplevelse. Matopplevelsen omfatter i denne sammenheng både utvikling av måltidsopplevelser og matverksted/-kurs. Studenten får innsikt i matproduksjon i fortid og nåtid, biologi, biokjemi, kostholdsretninger, trender, markedssegment, konseptutvikling, opplevelsesdesign og kommunikasjon omkring mat og måltid. Studenten vil etter fullført utdanning kunne formidle bærekraftige matopplevelser, der hele verdikjeden ivaretas. Fagskoleutdanningen er utviklet i et samarbeid mellom Nordland fagskole, NIBIO, Mosjøen videregående skole og Vikgården AS. Arbeidet er finansiert gjennom midler fra Nordland fylkeskommune, Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark, Kompetanseutviklingsmidler for Arktisk landbruk og Landbruksdirektoratet. Det er også nedlagt en betydelig egeninnsats fra samarbeidspartene.