Hopp til hovedinnholdet

El-sikring av bigårder mot bjørneangrep.

INAKTIV SIST OPPDATERT: 10.05.2020
Slutt: des 2007
Start: nov 2007

Dette er et forprosjekt i samarbeid med Norsk Institutt for naturforskning (NINA), for å kartlegge hvorvidt det er et behov for å utvikle en egen strømgjerdestandard for vandrebirøkt. Vi har tatt utgangspunkt i en skriftlig spørreundersøkelse, samt telefonintervjuer av våre informanter innen birøkt på Østlandet.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.11.2007 - 20.12.2007
Prosjektleder Liv Jorunn Hind


Spørreundersøkelsen bekreftet at bjørneangrep er et problem for birøktere i Hedmark. Det er flere som bruker gjede i området, men da er det mange som ikke har tatt i bruk noen form for forebyggende tiltak. Likevel r det et stort flertall av birøkterne som både anser det som et behov for å utvikle en egen strømgjerdestandard, og som selv ønsker å delta i utviklingen.


Konkrete forslag for å tilpasse el-gjerdene til vandrebinæringas behov, er at de må bli kraftigere for å kunne hindre at bjørnen alt for lett slår seg gjennom. Imidlertid må de være relativt enkle å sette opp og ta ned. Praktiske løsninger må man komme fram til i samarbeid med grunneiere.