Arbeidspakke 5: Utdanning, opplæring og kapasitetsoppbygging

Den femte arbeidspakken innebærer arbeid med å tilpasse tilbudet for høyere utdanning innen jord i EU. Arbeidspakken har som mål å finne ut hva slags ressurser og ekspertise som trengs i høyere utdanning innen jord. Behovene som identifiseres skal brukes til å gi råd om høyere utdanning innen jordfag i Europa. Dette skal igjen føre til at universiteter og høyskoler utdanner folk med de rette kunnskapene for å ta vare på europeiske jordressurser i tiden som kommer.

Arbeidspakken skal også utvikle et doktorgradsprogram og INSPIRE-kurs. Dette skal føre til en økt bruk av åpne geo-databaser, og til økt bruk av nye verktøy for jordforvaltning. Dette, sammen med utveksling av ansatte mellom forskningsinstitusjoner, skal også bidra til et styrket nettverk av forskningsinstitusjoner. Utfallene skal sammen bidra til en forbedret forskningskapasitet og ekspertise på jord i Europa.

 

Sveriges Lantbruksuniversitet leder arbeidet med arbeidspakken. IUNG i Polen er assisterende leder.