Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Dataverktøy for planlegging av vegetasjonssoner for redusert avrenning av plantevernmidler

INAKTIV SIST OPPDATERT: 02.09.2021
Slutt: des 2019
Start: jan 2017
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2017 - 31.12.2019
Prosjektleder Roger Holten
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

Vegetasjonssoner er et vanlig miljøtiltak i jordbruket for å redusere tap av jord og næringsstoffer til vann. Tiltaket har flere positive miljøeffekter, og det kan også ha positiv effekt på redusert tap av plantevernmidler. Vi trenger bedre kunnskap om tiltaket både for optimal utforming og hvilken effekt vegetasjonssoner kan ha for tilbakeholdelse av ulike plantevernmidler.

Plantevernmidler blir ofte godkjent under forutsetning av at det er en vegetasjonssone mot vassdrag, noe som er angitt på etiketten. Krav til vegetasjonssone er basert på utenlandske modellberegninger, men disse modellene er ikke nødvendigvis egnet for norske forhold når det gjelder klimadata, topografi, jordsmonn, plantevernmidler, mm.

Prosjektet har som mål å fremskaffe et verktøy som kan understøtte bruk av vegetasjonssoner som et tiltak for å redusere avrenning av plantevernmidler til vann. Dette vil samtidig være et verktøy for å vurdere effekt av vegetasjonssoner under norske forhold, også i arbeidet med godkjenning av plantevernmidler.

I prosjektet vil NIBIO vurdere ulike modeller som er i bruk og se på forsøksresultater som omfatter vegetasjonssoner i Norge og data fra norske feltforsøk. Denne kunnskapen vil bli brukt inn i modellen VFSMOD for å optimalisere vegetasjonssoner for norske forhold.