Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Building trust in environmental policy as a catalyst for a green transition (PARKAS)

Foto: Bolette Bele
INAKTIV SIST OPPDATERT: 17.11.2022
Slutt: juni 2022
Start: mars 2018

Forskere fra NIKU, NIVA, NIBIO, NINA og Nordlandsforskning, har sammen med forskere fra flere europeiske land, samarbeidet om en studie som setter fokus på forvaltningssystemer i store naturvernområder.

Ved NIBIO

  • Bjørn Egil Flø, Avdeling for økonomi og samfunn, har ledet arbeidet med WP 5: Examining local demans
  • Bolette Bele, Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, har ledet arbeidet i WP4: Landscape mapping/analysis

Eksternt prosjektnettsted Til prosjektets nettside på niku.no
Start- og sluttdato 01.03.2018 - 30.06.2022
Prosjektleder Veronique Karin Simon Nielsen, NIKU
Prosjektansvarlig, NIBIO Bolette Bele
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Kulturlandskap og biomangfold
Samarbeidspartnere Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Nordlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Finansieringskilde Norges Forskningsråd, MILJØFORSK

Den tverrfaglige forskergruppen har sett nærmere på forholdet mellom natur- og kulturhistoriske verdier og andre miljøgoder i nasjonalparker. Hvordan kan disse forvaltes på en mer helhetlig måte som bidrar til å oppnå politiske mål om naturvern og et bærekraftig samfunn? Utgangspunktet for prosjektet er at tillit i befolkningen til politiske beslutninger og forvaltningen er en avgjørende faktor for å bevare kultur- og naturarven vår.