Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

BGINN-Blågrønt innovasjonssenter

Foto: Ragnar Våga Pedersen
INAKTIV SIST OPPDATERT: 08.01.2021
Slutt: mai 2022
Start: juni 2019

BGINN - blågrønt innovasjonssenter - er en paraplyorganisasjon som skal lede til en kobling av FoU-miljøene og næringslivet i blå og grønn sektor innen regionen Trøndelag-Nordland. 

Bilde til prosjektside.jpg
Høsting av makroalger. Foto: Ragnar Våga Pedersen
Eksternt prosjektnettsted Prosjektets nettside, Nord universitet
Start- og sluttdato 01.06.2019 - 31.05.2022
Prosjektleder Mette Sørensen, NORD universitet
Prosjektansvarlig, NIBIO Inger Hansen
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser

BGINN skal legge til rette for aktivt samarbeid av forskningsbasert innovasjon på tvers av blåe og grønne fagområder, næringer og etater. Målet til BGINN er å øke kompetansen for økt innovasjon og verdiskapingskraften i landsdelen Nordland-Trøndelag gjennom mer samarbeid mellom næringsliv og FoU i blågrønn sektor. BGINN har også betydelige nasjonale og internasjonale ambisjoner, og ønsker å knytte til seg flere partnere for å ta en ledende posisjon på området.

BGINN ledes av prof. Mette Sørensen ved Nord Universitet.