ALGEBAKT. Undersøkelse av nord norsk makroalge arter for antibakteriell aktivitet på tarm indikator bakterier hos landdyr og fisk

INAKTIV SIST OPPDATERT: 18.06.2022
Slutt: des 2011
Start: apr 2010
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.04.2010 - 31.12.2011
Prosjektleder Margarita Novoa-Garrido