Varsling til NIBIO

NIBIO har lagt til rette for at eksterne kan varsle inn kritikkverdige forhold til vårt varslingsmottak. Om du har forhold du mener NIBIO bør kjenne til, ønsker vi at du setter deg inn i vår Varslingsplakat.

I NIBIOs varslingsplakat finner du informasjon om:

  • Hvilke saker skal varsles
  • Hvordan varsler du
  • Hvem kan du rette din henvendelse til

Mottaker av varselet er avdelingsleder for HR/personal, Anne Marit Granum

  

NIBIOs Varslingsplakat

0.196 MB pdf