Høringsuttalelser

NIBIO er høringsinstans i forbindelse med utarbeidelse av regelverk, retningslinjer o.l. NIBIOs høringsuttalelser legges fortløpende ut på denne siden.

Innspill til overordnede politikkområder for villrein

Sendt til Klima- og miljødepartementet 27.09.2023

0.171 MB pdf

Innspill til stortingsmeldingen om dyrevelferd

Sendt til Landbruks- og matdepartementet 15.09.2023

0.208 MB pdf

Innspill til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr - målformuleringer

Sendt til Forskningsrådet 08.09.2023

0.271 MB pdf

Innspill til regjeringens arbeid med å øke FoU i næringslivet

Sendt til Kunnskapsdepartementet 01.09.2023

0.164 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets rolle og funksjon i det norske forskningssystemet

Sendt til Kunnskapsdepartementet 01.09.2023

0.156 MB pdf

Innspill til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr - Nord-Norge

Sendt til Forskningsrådet 28.08.2023

0.258 MB pdf

Innspill til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr - overordnet

Sendt til Forskningsrådet 24.08.2023

0.269 MB pdf

Innspill til nytt EU direktiv om overvåkning av jord og resiliens

Sendt til Miljørektoratet 18.08.2023

0.24 MB pdf

Innspill til Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Sendt til NENT - Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 15.08.2023

0.309 MB pdf

Innspill til bestilling av risikovurdering om bruk av avløpsslam som gjødselvare

Sendt til Mattilsynet 03.07.2023

0.14 MB pdf

Innspill til rammeavtale for klima- og miljøkunnskap

Sendt til Klima- og miljødepartementet 12.06.2023

0.225 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til utkast for hovedrapporten Nordic Nutrition Recommendations 2023 - Integrating environmental aspects.

Sendt til Helsedirektoratet 26.05.2023

0.239 MB pdf

Innspill til stortingsmelding om villrein

Send til Klima- og miljødepartementet 15.05.2023

0.159 MB pdf

Innspill til Regional plan for klimaomstilling i Troms

Sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune 12.04.2023

0.297 MB pdf

Innspill til Regional plan for klimaomstilling i Finnmark

Sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune 12.04.2023

0.301 MB pdf

Innspill til revisjon av Håndbok M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø

Sendt til Miljødirektoratet 10.04.2023

0.197 MB pdf

Høringssvar fra NIBIO: Nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

Sendt til Norges forskningsråd 04.04.2023

0.171 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 3»

Sendt til Helsedirektoratet 23.03.2023

0.156 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 4»

Sendt til Helsedirektoratet 23.03.2023

0.177 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 5»

Sendt til Helsedirektoratet 23.03.2023

0.181 MB pdf

Innspill til høring om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget i 2023

Sendt til Klima- og miljødepartementet 23.03.22023

0.156 MB pdf

Høringsinnspill til Naturrisikoutvalget

Sendt til Naturrisikoutvalget 23.03.2023

0.148 MB pdf

Høringsuttalelse - Sem solkraftverk

Sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat 20.03.2023

0.26 MB pdf

Innspill til Regional plan for klima, energi og miljø

Sendt til Innlandet fylkeskommune 10.03.2023

0.166 MB pdf

Innspill til Forslag til nye normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn

Send til Miljødirektoratet 20.02.2023

0.216 MB pdf

Innspill om tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog

Sendt til Miljødirektoratet 31.01.2023

0.12 MB pdf

Høringssvar fra NIBIO vedrørende «Endring i forskrift om plantevernmidler»

Sendt til Mattilsynet 18.01.2023

0.194 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 2»

Sendt til Helsedirektoratet 16.01.2023

0.307 MB pdf

Høringsinnspill fra NIBIO- Tilskuddsforskrift – Mabit

Sendt til kommunal- og distriktsdepartementet 16.01.2023

0.168 MB pdf

Innspill til Forskningsstrategi 2023-2024 Stavanger kommune

Sendt til Stavanger kommune 10.01.2022

0.13 MB pdf

Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2024-2027

Sendt til Finansdepartementet 05.01.2023

0.196 MB pdf