Ås Vollebekk

ef-20170925-092739.jpg
Vollveien 5, laboratorier for biogass og alger, samt noen kontorer. Foto: E. Fløistad
ef-20170925-092807.jpg
Vollveien 7, kontorbygg på Vollebekk. Foto: E. Fløistad
Atj 2017-8284.jpg
Fotobioreaktor med mikroalger på Vollebekk. Foto Anette Tjomsland

Vollebekk (V5 og V7)

I samarbeid med NMBU driver NIBIO et nasjonalt ledende biogasslaboratorium på Vollebekk, med muligheter for å teste ut gassproduksjonspotensialet til ulike avfallsfraksjoner og -blandinger, og forske på optimalisering av forbehandlingsmetoder og prosessparametere.

Biogasslaboratoriet er tett integrert i mange av forskningsaktivitetene på Campus Ås, for eksempel knyttet til gjødsling og jordkvalitet, miljø og klima, bioenergi, molekylærbiologi, mikrobiologi, organisk avfall og mattrygghet, tekniske landbruksfag, plantehelse, og flere andre. 

Det er også et etablert mikroalgelaboratorium der det forskes på produksjon og utnyttelse av mikroalger til ulike formål. Forskningen inkluderer dyrking av mikroalger til ulike matprodukter og fôr med optimal næringssammensetning, i tillegg til høyverdiprodukter til bruk i farmasi, og resirkulering av næring fra sidestrømmer. Dyrkingsteknologi i stor og liten skala blir brukt i dette arbeidet, og laboratoriet inkluderer flere ulike analyseinstrumenter og fotobioreaktorsystemer, både i laboratorieskala og pilotskala opp til 250L.

 
Atj 2017-8308.jpg
Biogasslaboratoriet på Vollebekk. Foto: Anette Tjomsland.