Apelsvoll

Kontaktperson
WP_20150722_022 Apelsvoll.jpg
Foto: Mai Onsrud.
NIBIO Apelsvoll

Apelsvoll ligger 17 km sør for Gjøvik i kambro-silur området på vestsiden av Mjøsa i Østre Toten kommune. Stasjonen har innlandsklima med relativt stor forskjell i temperatur mellom årstidene.
 
Adresse: NIBIO Apelsvoll
Nylinna 226, KAPP

Årsmiddeltemperatur (1961-1990): 3,6 °C

Årsmiddelnedbør: 600 mm. Det er vanlig med nedbørunderskudd og tørke på forsommeren.

Middeltemperatur i vekstmånedene (mai-september): 12,0 °C

Middelnedbør i vekstmånedene: 319 mm

Varmesum mai-september: 1841 døgngrader

Fagavdelinger på Apelsvoll

Frukt og grønt Korn og frøvekster Landbruksteknologi og systemanalyse

Kise målested ligger 129 moh.

Samarbeidspartnere

Apelsvoll har samarbeid med en rekke institusjoner, organisasjoner og næringslivspartnere.
 
Sentrale samarbeidspartnere
 • IPM-NMBU  
 • Nofima Mat
 • Norsk Landbruksrådgivning
 • Graminor
 • Landbruksdirektoratet
 • Yara Norge
 • Bayer CropScience
 • Syngenta
 • DuPont
 • BASF
 • HOFF
 • Bama
 • Gartnerhallen
 • KIMs
 • Felleskjøpet Agri
 • Norske Felleskjøp
 • Norgesfôr
 • Strand Unikorn
 • Norgesmøllene
 • Fiskå Mølle
 • NORGRO
 • Overhalla klonavlsenter
 • Maarud