Hopp til hovedinnholdet

Viktig å plante dypt

Inger Sundheim Fløistad - Foto - Erling Fløistad - NIBIO

Forsker Inger Sundheim Fløistad. Foto: Erling Fløistad.

En tørr forsommer har gitt vanskelige forhold for alle dem som skal sette nye skogsplanter i bakken. Hva gjør du når både jorda er tørr og plantingen utsatt flere uker? Skogplanteekspertene gir deg råd.

Hvert år plantes det ut 36 millioner småplanter (for det meste gran) i de norske skoger. En varm og tørr mai måned har gjort at plantingen mange steder er forsinket i forhold til plan, og mange steder er det fortsatt ikke plantet i påvente av mer nedbør.

NIBIO-forsker Inger Sundheim Fløistad er ekspert på skogplanter og har i mange år arbeidet med å bedre forholdene for utplanting av de små granplantene. Hennes første råd til dem som skal plante skog er å passe på å plante dypt.

- Når det er tørt i skogen er det viktigere enn noensinne å plante dypt, slik at øverste delen av pluggen blir godt dekket.

De små granplanter leveres som såkalte pluggplanter. Det er viktig at disse pluggplantene, og særlig de med tørr eller halvtørr rotklump, fuktes opp før utplanting.  Med en godt oppfuktet plugg greier disse plantene seg bedre i tørke enn barrotplanter som tidligere ble brukt til skogplanting.

- Det er også svært viktig nå å unngå at rotpluggen blir som en veke og at fuktighet trekkes ut av pluggen, forklarer Sundheim Fløistad.

Granplanter - Foto - Erling Fløistad - NIBIO
Hvert år plantes det ut 36 millioner småplanter i de norske skoger. Foto: Erling Fløistad.

Skogplanter Midt-Norge

Per Olav Grande er daglig leder i Skogplanter Midt-Norge, et selskap som driver produksjon av skogplanter i Trøndelag. Sommeren 2017 opplevde de en svært utfordrende dyrkingssesong. Hele forsommeren var kjølig og fuktig og det var krevende å oppnå ønsket vekst på plantene. Av den grunn selges det i 2018 planter som er litt kortere enn normalt.

- Dette er faktisk en fordel akkurat nå fordi planter med mindre barmasse forbruker mindre vann enn lengre planter, forklarer Grande.

- Om tørken vedvarer vil det være spesielt viktig med et vitalt og godt rotsystem – med røtter som raskt søker utover.

Per Olav Grande - Foto privat
Per Olav Grande. Foto. Privat.

Viktig med gode lagringsforhold

En annen faktor som er av stor betydning er lagringen av småplantene.

- Siden perioden med mellomlagring sannsynligvis vil strekke ut i år, er det ekstremt viktig at det er kjøling på mellomlager og at plantene ikke tørker unødig på mellomlager, forklarer NIBIO-forsker Inger Sundheim Fløistad.

For når plantene først er lagret på et godt og kjølig lager, med gode og forsvarlige forhold, og for eksempel ikke utsatt for direkte luftbevegelse fra vifter, kan de ligge lenge på lager.

Men hva skjer egentlig om skogplantingen blir utsatt til ut i juli? Vil de små granplantene rekke å strekke sine røtter nedover i jorda og etablere et godt og solid rotsystem for videre vekst i 60-70 år fremover i tid?

Forsøk utført ved NIBIO på 1990-tallet viste at utplanting av pluggplanter gikk bra til starten av  juli. Ved slik sommerplanting ble resultatene bedre hvis granplantene ble tatt ut av lager et par uker før utplanting. Dette for at plantene skulle kunne forberede seg på vekst.

Men skogforsker Inger Sundheim Fløistad er også opptatt av faren for uttørking ved så lang akklimatisering.

- Det er svært viktig at plantene ligger svalt og i skygge hvis de tas ut av lager før planting.

Hvis høsten blir varm og god øker i tillegg sjansen for at sommmerplantingen blir vellykket, avslutter Sundheim Fløistad.

Geir Jacobsen Viken Skog
Geir Jacobsen. Foto: Viken Skog.

Ikke ta for mange planter ut av kjøla på én gang

Geir Jacobsen jobber for Viken skog der han er prosjektleder for skogkultur i Vestfold. På spørsmålet om det snakk om store verdier som går tapt på grunn av tørke svarer Jacobsen at det er vanskelig å si, men at det ut i fra befaringer ser ut til at plantene står veldig fint i felt. Når det gjelder råd til andelseierne angående planting svarer Jacobsen at han hele veien har hatt kontakt med Inger Sundheim Fløistad på NIBIO, og veiledet andelseierne ut i fra de rådene hun har gitt. 

- Det er viktig at skogeierne ikke tar ut for mange planter fra kjøla på én gang, men at de heller henter planter i flere omganger, presiserer Jacobsen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.