Hopp til hovedinnholdet

Vel møtt til NIBIO-konferansen 2018

mg201707_2017-07-07 14.45.00

For første gang siden etableringen av NIBIO inviterer vi til en stor fagkonferanse om landbruk og matproduksjon. Vinterens konferanse går av stabelen på Hellerudsletta utenfor Oslo 13.-14. februar 2018.

- Det er en stor glede å invitere til NIBIO-konferansen 2018, forteller administrerende direktør Nils Vagstad. Programmet er stort sett klart og det er åpnet for påmelding. Konferansen arrangeres i det nyetablerte konferansesenteret X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo.

- Konferansen har et allsidig og spennende fagprogram, som vi håper kan danne ramme for meningsutveksling og sosialt samvær med kolleger og venner – nye som gamle. Årets program er laget i samarbeid med våre venner og kolleger i Nofima, Veterinærinstituttet og Ruralis.

 

En viktig møteplass i årene som kommer

NIBIO-konferansen tar med seg erfaringer fra bl.a. Bioforsk-konferansen, og skal videreføre en mangeårig tradisjon som sentral møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, rådgiving og forskning.

Vi håper NIBIO-konferansen skal bli en viktig møteplass for denne målgruppa i årene som kommer.

 

Mat – miljø - muligheter

Årets konferanse vil fokusere på temaene mat, miljø og muligheter.

• Hvordan kan ny teknologi gi nye muligheter i landbruket?

• Hvordan kan vi drive bærekraftig matproduksjon i Norge i framtida?

• Hvordan kan landbruk bli en bærende og nyskapende kraft i næring og samfunn?

mg201707_2017-07-07 15.20.33-2
Fra Rakkestad, Østfold. Foto: Morten Günther.

- Vi mener det er viktig å skaffe økt kunnskap på alle disse områdene, forteller Vagstad. NIBIO-konferansen 2018 vil imidlertid også løfte blikket og se på landbruket utenfor Norges grenser - både i Europa og i andre deler av verden.

Matsikkerhet, mattrygghet og matkvalitet engasjerer som aldri før. Det er stor og økende interesse for hvordan maten blir produsert og foredlet, for miljø- og klimamessige effekter og for konsekvenser av matproduksjonen. Det er også interesse for sentrale etiske aspekter ved produksjon, distribusjon, fordeling og konsum.

Teknologiske nyvinninger påvirker landbruket i betydelig grad. Er de nye teknologiene svaret på de utfordringene som vi både globalt og nasjonalt står overfor med hensyn til å forsyne alle med nok og trygg mat, eller må vi legge om både produksjon og forbruk for å kunne forvalte vann- og jordressursene på en bærekraftig måte?

Hvilken politikk og kunnskap trenger vi for å understøtte overgangen til et samfunn basert på sirkulærøkonomi og bærekraftige verdikjeder?

Dette er også spørsmål og problemstillinger historiens første NIBIO-konferanse vil ta opp. Vi har invitert representanter for regjeringen, EU-kommisjonen, næringslivet, forvaltningen og forskningsmiljøer i inn- og utland. Alle vil bidra med fakta, ideer og synspunkter i løpet av de to dagene konferansen varer.

 

Spennende foredragsholdere

- Vi har mange dyktige foredragsholdere på programmet, forteller leder av programkomiteen Erik Revdal. Vi får høre forskere fra egen organisasjon, men vi har også invitert en del eksterne foredragsholdere. Vi er spesielt glade for at både landbruks- og matminister Jon Georg Dale og klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil delta.

Konferansen vil inneholde både fellessesjoner og parallelle sesjoner, og vi har prøvd å tenke litt nytt. Aslak Bonde vil lede en sesjon om norsk matproduksjon i et internasjonalt perspektiv. Her vil professor ved CEED Anne Hope Jahren delta, sammen med bl.a. Gaute Lenvik, administrerende direktør i Veterinærinstituttet, og Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima. Publikum kan stille spørsmål via Twitter.

På konferansens første dag foregår det meste i plenum, men på slutten av dagen deler vi opp i fire ulike poster som gir deltakerne mulighet til å fordype seg i spennende områder innen den framtidige bioøkonomien.

arrangører1
Administrerende direktør Nils Vagstad, leder av programkomiteen Erik Revdal og prosjektleder for NIBIO-konferansen Marte Lund Edvardsen.

Plakatutstilling og møteplass

Det vil under konferansen være en stor plakatutstilling som gir deg anledning til å komme i dialog med fagfolk fra NIBIO og landbruksfamilien forøvrig.

- Vi håper at du vil trives på konferansen og oppleve at dette er en nyttig arena både for ny kunnskap og nettverksbygging, sier prosjektleder Marte Lund Edvardsen. Om kvelden blir det festmiddag og påfølgende rockabillykonsert med muligheter for dans.

 

Nærmere opplysninger om program og påmelding finner du på: www.nibio.no/nibiokonf

Du kan også følge NIBIO-konferansen 2018 på Facebook: https://www.facebook.com/NIBIOkonferansen/

 

Vel møtt!

Tid og sted

Dato: 13.-14. februar 2018

Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

Henrik Syse, bilde_c.jpg
Henrik Syse er filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han er også professor II ved Bjørknes Høyskole og medlem av Den norske Nobelkomite.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.