Hopp til hovedinnholdet

Vant innovasjonspris for ugrasrobot

161208 Adigo Asterix - testlab prototype og folk foto-Adigo AS_cropped.jpg

I feltforsøk våren 2016 ble det gjennomført ugressbehandling side om side med manuell luking. Foto: Adigo AS.

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving har i flere år samarbeidet med grønnsakdyrkere og teknologiselskapet Adigo AS. Et av målene har vært å utvikle en selvgående ugrasrobot. Nylig vant Adigo AS innovasjonsprisen for roboten Asterix.

Norsk Landbrukssamvirke deler hvert år ut en innovasjonspris for å hedre personer eller foretak som våger å satse på innovasjoner innen bioøkonomi. Årets pris ble nylig utdelt under konferansen «Mat og landbruk 2017». 

161208 Adigo Asterix - carrot 2 foto - Adigo AS.jpg
Roboten bruker maskinsyn for å skille nytteplante og ugress, og skyter presist dråper med ugressmiddel kun på ugresset i raden. Dette bildet er fra feltforsøk i 2016 med tilsatt blåfarge til sprøytemiddelet. Foto: Adigo AS.

Asterix gir redusert forbruk av plantevernmidler og mindre behov for luking

Roboten Asterix er designet for å bekjempe ugraset som vokser i selve planteraden. - Dette ugraset er det mest øydeleggande for avlinga, men også mest arbeidskrevande å fjerne, forteller NIBIO-forsker Jan Netland.

- Ved at roboten avset enkeltdråpar av ugrasmiddel på ugraset som veks inne i sjølve gulrotrada, blir kombinert med mekanisk radrensing kan ein redusere bruken ugrasmiddel med nesten 99 % i høve til breisprøyting. Dette er estimert i ein dansk studie med ei ugrasmengd på 100 ugrasplanter per kvadratmeter i rada. Kostnadseffektiv produksjon med reduksjon i ugrasmiddelbruken, er eit hovudmål med såkalla integrert plantevern (IPV) som er standard plantevernstrategi i landbruket i følgje ny forskrift innførd i 2015, konkluderer Netland.

 

Tverrfaglig samarbeid viktig

- Utvikling av ugrasroboten hadde ikke vært mulig uten det tverrfaglige samarbeidet med bl.a. NIBIO, forteller Trygve Utstumo, gruppeleder for robotikk i Adigo AS. Vi har jobbet veldig godt sammen på tvers av våre ekspertområder. Samarbeidet med Jan Netland, Therese W. Berge og Kjell Wærnhus i Avdeling skadedyr og ugras på Ås har vært viktig for utviklingen. 

 

Finansiering

Prosjektene er finansiert av Norges Forskningsråd, Fondet for forskningsmidler i landbruket og BIONÆR, Miljøteknologiordningen, EU Horizon 2020 (SME Phase 1), samt egeninnsats fra grønnsaksdyrkere og Adigo AS. Utviklingen har skjedd gjennom flere prosjekt, bl.a.:

«Asterix: Automatisk deteksjon og sprøyting av ugras i planterader» (prosjekteier: Adigo AS, Nr. 218701

«VEGINN: Innovasjon for bedre ugresskontrol i grønnsaker» (prosjekteier: Adigo AS, Nr. 234226

«Endra produksjonsmetodar for kålrot – nye tiltak og strategiar for kostnadseffektivt ugrasreinhald» (prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Nr. 192311

 

vinnere.png Therese W. Berge, ugrasforsker i NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelse, Trygve Utstumo, gruppeleder for robotikk i Adigo AS og nærings-ph.d ved NTNU og Øyvind Overskeid, teknisk sjef og partner i Adigo. Foto: Norges forskningsråd.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.