Hopp til hovedinnholdet

Små avløp – store utfordringer

DSC_1798_cropped.jpg

Håkon Borch, NIBIO, og Petter Jenssen, NMBU, ønsker velkommen til Avløpskonferansen 2016. Foto: Guro Hensel.

Med stadig strengere krav til avløp i spredt bebyggelse er det i dag et stort behov for å øke kompetansen rundt avløpshåndtering i alle ledd. Avløpskonferansen i Ås i regi av NIBIO og NMBU er en viktig møteplass for de involverte aktørene, og setter fokus på utfordringene kommunene nå står ovenfor.

Det er mange utfordringer i forbindelse med mindre avløpsanlegg og avløpshåndtering i spredt bebyggelse. Oppfølging av private avløpsanlegg har vært lavt prioritert i mange år, både av anleggseiere og forurensningsmyndigheter. Krav til økt vannkvalitet i henhold til EUs vanndirektiv og vannforskriften, har medført behov for opprydding i spredt bebyggelse og redusert utslipp fra mindre avløpsanlegg. Behovet for økt kunnskap og kompetanse er stort i alle ledd.  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) så behov for en møteplass for de ulike aktørene i bransjen, og startet i 2012 opp Avløpskonferansen i Ås. 

Årets konferanse, som finner sted 24.-25. mai på Campus Ås ved NMBU, fokuserer på utfordringene aktørene nå møter. Det er fortsatt mange gamle løsninger i bruk som ikke tilfredsstiller dagens krav til utforming eller funksjon. Konferansen presenterer innovasjon og teknologiutvikling innen avløpshåndtering og gir smakebiter fra ulike prosjekter og forskning. Dette er dessuten en viktig møteplass for alle de ulike aktørene innen mindre avløpsanlegg og avløpshåndtering i spredt bebyggelse i Norge.

 

Trenger økt kunnskap i alle ledd

- Vi så at det var et voldsomt behov for økt kunnskap og kompetanse om mindre avløp i spredt bebyggelse – både når det gjelder forvaltning, planlegging, utførelse, drift og oppfølging og leverandører. Det har vært lite kontroll og oppfølging av mindre avløpsanlegg fra norske myndigheters side. Mange anlegg er 30-50 år gamle og holder ikke mål i forhold til dagens retningslinjer og krav, sier Guro Randem Hensel, sivilingeniør og seniorrådgiver ved NIBIO. Hun har vært med å arrangere konferansen siden 2012. 

På bakgrunn av krav til økt vannkvalitet i henhold til Vanndirektivet og vannforskriften, er det nå i mange kommuner opprettet egne stillinger som skal jobbe spesielt med mindre avløp. Mange av disse sitter alene i kommunene og har liten kompetanse på området. Det er derfor et stort behov for en møteplass. 

- I Sverige har de en stor, årlig konferanse som tar for seg utfordringene med hensyn til avløpshåndtering i spredt bebyggelse. Vi hentet inspirasjon fra denne og bestemte oss for å skape en møteplass her i Norge, sier Hensel. 

Hun forteller at NMBU var en naturlig medarrangør, og at de fra starten av også fikk med seg Miljødirektoratet, Norsk Vann, Vannforeningen og Fagforbundet som samarbeidspartnere. NIBIO-rådgiveren sier det vil være over 100 deltakere på den to dager lange konferansen. En rekke leverandører innen næringen vil også stille ut mindre renseanlegg m.m.
 

Årets program

Årets program inneholder foredrag fra en rekke ulike organisasjoner og aktører, fra NIVA og SINTEF til Folkehelseinstituttet og Tromsø kommune, som tar for seg temaer som utfordringene ved dagens krav, hygiene, drikkevann, erfaringer fra tidligere prosjekter, kildesporing m.m. Det vil også bli rom for debatt. 

- Det vi ser er at det er stor utskiftning av personell ute i kommunene, så behovet for kunnskap er minst like stort nå som da vi arrangerte den første konferansen i 2012, påpeker Hensel.

Fakta

Avløpskonferansen 2016
24. - 25. mai 2016 på Campus Ås


Les mer hos NIBIO
Les mer hos NMBU

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.