Hopp til hovedinnholdet

Prisen på frukt og grønt gikk ned i januar

COLOURBOX4232692_cropped.jpg

Ingressfoto: Colourbox.com

Fra desember 2015 til januar 2016 økte forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge med 0,3 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,6 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 1,8 prosent. Splitter man opp indeksen har matprisene økt med 1,4 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har økt med 4,7 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har økt med 3,0 prosent i samme periode.

De flest hovedgruppene av mat har hatt en prisnedgang den siste måneden, der bl.a. prisen på frukt- og grønt gikk ned med hele 7,9 prosent. Den siste månedens økning av priser på mat- og alkoholfrie drikkevarer skyldes prisøkninger inne gruppen «annet», som bl.a. består av korn-/melprodukter, drikkevarer m.m. Figuren nedenfor viser siste måneds prisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer.

Matpriser 2016_02.png

 

 

Frukt og grønt:

Varegruppen frukt og grønt hadde størst prisnedgang den siste måneden med 7,9 prosent. Fra januar 2015 til januar 2016 har prisen gått ned med 4,1 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre ulike undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde den største prisnedgangen siste måned med 14,1 prosent, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en prisnedgang på 8,4 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede/fryste/konservert frukt- og grønnsaker), hadde imidlertid en økning på 6,0 prosent den siste måneden. Foregående måned gikk imidlertid prisen på diverse frukt og grønt ned med 3,3 prosent. I forbindelse med priskrigen i butikkene før jul, var det mange produkter som tilhørte indeksen «diverse frukt og grønt». Med sistemåneds prisøkning tyder mye på at prisene på disse produktene nå har blitt satt opp til mer «normalt nivå».

Kjøttvarer:

Prisen på kjøttvarer den siste måneden var uendret, mens i løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 3,1 prosent. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på samtlige kjøttslag økt. Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» økte med 2,4 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 4,4 prosent, fjørfekjøtt har økt med 1,5 prosent, svinekjøtt har økt med 3,1 prosent og prisen på lammekjøtt har økt med 4,7 prosent. Fra desember 2015 til januar 2016 økte prisen på svinekjøtt med 0,6 prosent, mens prisene på storfekjøtt «biffer og fileter» gikk ned med 0,5 prosent. Også prisen på fjørfekjøtt, bearbeidende produkter av storfekjøtt og lammekjøtt gikk ned med hhv. 3,1 prosent, 0,6 prosent og 1,3 prosent.

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 0,2 prosent. I januar viser indeksen for meierivarer en nedgang i forbrukerprisene på meierivarer med 0,8 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk ned med 1,4 prosent den siste måneden, mens indeksen for ost gikk ned med 0,9 prosent. Forbrukerprisen på smør økte med 0,2 prosent fra desember 2015 til januar 2016, mens det var en økning på hele 11,2 prosent for gruppen «andre meierivarer».

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk økte med 2,2 prosent fra januar 2015 til januar 2016. Den siste måneden har prisen på egg gått ned med 2,9 prosent.

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer gikk ned med 0,1 prosent siste måned, som følge av den årlige korreksjonen av indeksene (i realiteten var den ingen prisnedgang, men det forventes økte priser neste måned som følge av forhandlinger mellom meierier og butikkjeder). Ser man på prisutviklingen de siste 12 månedene, har engrosprisene for meierivarer økt med 2,4 prosent. Prisøkningen på smør har vært 3,3 prosent, etterfulgt av melk, yoghurt og fløte med en prisøkning på 2,8 prosent og ost på 2,3 prosent.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg gått ned med 2,7 prosent.  Engrosprisen på egg gikk ned med ett øre fra desember 2015 til januar 2016. Dette tilsvarer en reduksjon på mindre enn 0,05 prosent.

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på fjørfe gått ned med 0,3 prosent, mens engrosprisen på storfe, svin og lam har økt med hhv. 3,2 prosent, 2,2 prosent og 2,1 prosent. Fra desember 2015 til januar 2016 gikk engrosprisen på svin, lam og fjørfe ned med hhv. 1,2 prosent, 0,6 prosent og 0,1 prosent, mens engrosprisen på storfe var uendret.

Produsentpriser

De siste 12 månedene har produsentprisen på svin, storfe og lam økt med hhv. 6,3 prosent, 3,5 prosent og 0,7 prosent. Den siste måneden har produsentprisen på svin og storfe økt med hhv. 3,0 prosent og 0,7 prosent, mens produsentprisen på lam gikk ned med 0,8 prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.