Hopp til hovedinnholdet

Ny og mer brukervennlig VIPS før årets sesong

ef-20160314-144425.jpg

Noen av personene bak VIPS. Fra venstre: Tor-Einar Skog, Berit Nordskog, sysemutvikler, prosjektleder, Annette Folkedal Schjøll, Jan Netland og Halvard Hole. Foto: Erling Fløistad.

VIPS-landbruk er nå ute i ny utgave. Hver sommer i 58 år har vi varslet om fare for angrep av tørråte i potet. Etter hvert er tjenesten også utvida til å omfatte andre typer varsler, meldinger og nyttige verktøy i kampen mot skadedyr, ugras og stadig nye sjukdommer i åkeren.

I år er VIPS-landbruk kommet i helt ny utgave. Denne  virker like bra på nettbrett og telefon som på PC. Nettsiden husker nå hva du er interessert i fra gang til gang. Om du dyrker gulrot på Smøla trenger du nå ikke å navigere deg fram med en rekke tastetrykk for å finne «ditt varsel».

- VIPS gir mer informasjon per klikk enn noen gang før, sier systemutvikler Tor-Einar Skog i NIBIO. Nytt av året er også at nettsiden automatisk tilpasser seg om du bruker nettbrett, telefon eller PC. 

ef-20130627-153543.jpg
Ansvarlig for varslene om sjukdommer i frukt, forsker Håvard Eikemo. Foto: Erling Fløistad.

- VIPS-landbruk er rett og slett blitt mer brukervennlig, forsikrer prosjektleder Berit Nordskog.

Hvert år jobber forskere i NIBIO med utvikling og etterkontroll av nye matematiske modeller og varsler, for effektiv kontroll med ugras, skadedyr og plantesjukdommer, fordelt på mange ulike prosjekter. Resultatene fra disse prosjektene samles så etter hvert som nye verktøy i VIPS. Disse verktøyene er fritt tilgjengelige for alle som dyrker planter i Norge, som lokale varsler og meldinger om fare for angrep. Norske bønder er også pålagt å bruke slik kunnskap før de eventuelt bruker kjemiske plantevernmidler, i det som kalles et «Integrert plantevern». Det fine med VIPS er at kunnskapen er fritt tilgjengelig på nett for alle som trenger det.

Meldinger fra VIPS på SMS har vært tilgjengelige i flere år, og har kosta 5 kr per melding. I år er dette billigere, nå koster det bare 1 krone per melding. Man kan abonnere på varsler, meldinger og observasjoner innen hver enkelt kultur, på SMS eller e-post. Velger du e-post er tjenesten gratis.

Med den nye utgaven av VIPS-landbruk som lanseres i år, er det også lagt til rette for videre nyutvikling, blant annet på flere språk. Etter denne store oppgraderingen av systemet kan VIPS lettere bidra i tilsvarende systemer i andre land, og dra nytte av utvikling som skjer andre steder.

Norske varslingsmodeller er laget for: bladflekksjukdommer i hvete, grå øyeflekk, byggbrunflekk, storknolla råtesopp, potettørråte, kålfluer, kålfly, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, håra engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler og rognebærmøll.

Skadeterskler er laget for potetsikade, bladlus i korn, havrebladminerflue og rapsglansbille.

Ugras-siden i VIPS er en versjon av det danske Planteværn Online tilpasset norske forhold. Det er et hjelpemiddel for å beregne behandlingsbehov (kjemisk middel og dose) mot ugras som finnes i den enkelte kornåker. 

ef-20140720-130533.jpg
Eple som er angrepet av epleskurv er ikke salgbare. Foto: Erling Fløistad.

 

Aktuelt denne uka

Denne uka er det observert knoppsprett (grønn spiss) på epletrær i fruktområdene i Ryfylke.

- Dermed starter varsling av epleskurv i VIPS - et viktig hjelpemiddel for fruktdyrkere som trenger å ha kontroll på denne sjukdommen, sier forsker Håvard Eikemo, fagansvarlig for epleskurvvarsling. Epleskurv er en av de viktigste skadegjørerne i eple her i landet.

Varsel om fare for angrep av epleskurv lages med data fra rundt 25 klimastasjoner i viktige fruktdistrikt i Sør-Norge. VIPS har ulike modeller basert på biologiske og klimatiske data for å regne ut fare for angrep av epleskurv. Varslinga starter når 50 % av blomsterknoppene på tidligblomstrende eplesorter som Gravenstein og Summerred er kommet til "grønn spiss". På dette tidspunktet er også de første sporene til skurvsoppen modne og klare til spredning. Tidspunkt for knoppsprett varierer mellom distriktene og blir registrert av Norsk Landbruksrådgiving.

Det er måling av bladfukt og temperatur fra automatiske klimastasjoner som er grunnlaget for varslene som oppdateres hver time. Resultatet presenteres med fargekoder på kartet i VIPS.

Grønne punkt viser at det ikke er fare for infeksjon. Gult indikerer at det kan forventes infeksjon i løpet av de neste timene dersom det fortsetter å være fukt på bladene. Rød farge viser at det er forhold for skurvinfeksjon nå. I VIPS har også en modell for sporemodning gjennom sesongen og varslingsprogrammet RIMpro. Disse gir mer detaljert informasjon om skurvsoppen og fare for infeksjon. I tillegg har VIPS informasjon fra rådgivingstjenesten om fare for infeksjon og råd om eventuelle tiltak. Disse rådene er basert på lokale vurderinger av hvor mottakelige eplesortene er og hvilket utviklingsstadium de er på.

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere)

VIPS er en varslingstjeneste som gir informasjon om fare for angrep og skader av sjukdommer, skadedyr og ugras i de viktigste jord- og hagebrukskulturene. Varslene er basert på værdata, observasjoner i felt, skadeterskler og modeller for utvikling av skadegjørerne. VIPS er et viktig hjelpemiddel for å vurdere planteverntiltak i jord- og hagebruk.

VIPS har varsling for: Frukt, kålvekster, løk, salat, selleri, gulrot, potet, korn og oljevekster. Overvåking av skadegjørere i flere kulturer gjennomføres av rådgivingstjenesten. Observasjoner i ulike distrikt legges ut som meldinger i VIPS. Disse meldingene kan det abonneres på

VIPS baserer seg på værdata fra Landbruksmeteorologisk tjeneste, med mer enn 80 lokale målestasjoner - lmt.bioforsk.no

VIPS er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgiverne registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata, lager varsler, og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene.

All informasjon er gratis og fritt tilgjengelig for alle på: www.vips-landbruk.no

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.