Hopp til hovedinnholdet

Ny NIBIO-konferanse i februar 2019

mg201803_DSC_2879

Prosjektleder Marte Lund Edvardsen har startet planleggingen av NIBIO-konferansen 2019. Foto: Morten Günther.

Tidenes første NIBIO-konferanse gikk av stabelen i februar 2018. Arrangementet ble en suksess og planen er nå at dette skal bli en årlig møteplass og formidlingsarena.

- NIBIO-konferansen 2018 ble godt mottatt, forteller administrerende direktør Nils Vagstad. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger i tida etterpå. Når vi nå etablerer konferansen som et årlig arrangement, så er det for å skape en nasjonal møteplass der vi retter søkelyset mot viktige samfunnsutfordringer der NIBIO kan bidra. 

- Vi ser også på NIBIO-konferansen som en viktig profileringsarena, sier kommunikasjonsdirektør Ragnar Våga Pedersen. Oppslutningen rundt årets konferanse viser at det er et behov for et arrangement som dette, og da tar vi med glede oppgaven som vertskap.

 

Samme sted neste år

NIBIO-konferansen 2018 var den første i historien, og en del nye stier måtte tråkkes opp. 

- Neste gang har vi noen erfaringer å basere oss på, og planleggingen er allerede i gang, forteller prosjektleder Marte Lund Edvardsen. Vi er svært fornøyde med konferansestedet X Meeting Point. Det fungerte godt med moderne, fleksible møterom og store arealer til mingling og nettverksbygging. 

- En stor del av programmet foregikk i plenum. Også dette synes vi fungerte godt. Det ga en større felles ramme rundt konferansen enn om mer hadde foregått i parallelle sesjoner.

 

Bred målgruppe for konferansen

Vi ønsker å skape en møteplass for representanter for ulike grupper - forskning, næring, forvaltning og andre. Det er også et mål å nå ut til flere yngre forskere og studenter, men det er klart at det blir mer utfordrende å tilpasse programinnhold for så mange ulike grupper. Vi har fått noen konstruktive innspill fra evalueringen av konferansen, og vil ta dette med oss videre i arbeidet med neste konferanse. 

Det er mange konferanser som arrangeres i samme tidsrom som vår, og for å lette planleggingen gjør vi derfor datoene for neste konferanse kjent allerede nå. NIBIO-konferansen 2019 arrangeres 12. og 13. februar på X Meeting Point, Hellerudsletta. 

Vi oppfordrer også andre til å legge prosjektmøter eller andre møter og seminarer inntil konferansen. Lokalene byr på et bredt utvalg av møterom i alle størrelser. 

De som ønsker å holde seg oppdatert om framdriften i arbeidet fram mot NIBIO-konferansen 2019 kan like og følge oss på Facebook. Følg også med på nettsiden www.nibio.no/nibiokonf der vi vil legge ut informasjon etter hvert som ting faller på plass.

DAL-13022018-132737
Foto: Lars Sandved Dalen.

 

Tid og sted

Dato: 12.-13. februar 2019

Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

mg201708_DSC_0538_nibio_cropped.jpg
Foto: Morten Günther.
NIBIO-konferansen_2019_logo_web.jpg

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.