Hopp til hovedinnholdet

Når er plommene modne?

COLOURBOX14493383_cropped.jpg

Foto: www.colourbox.com

Nå er det tid for plommer. Et av de viktigste momentene i plommedyrking er å avgjøre når plommene er modne for høsting. Nå tester forskerne i NIBIO ut et måleinstrument som gjør det lettere å avgjøre når plommene bør plukkes.

For å vurdere om en plomme er moden og bør høstes kan en se på farge og fasthet. Når klorofyllet begynner å brytes ned og frukten går fra grønn til gul farge, er plommen klar. På forskningsavdelingen til NIBIO på Ullensvang ser forskerne på ny teknologi for å måle modningsgraden mer nøyaktig med et såkalt DA-meter. Det er et bærbart instrument som regner ut modningsindeksen ut fra klorofyllmengden og sukkerinnholdet i plommen.

Eivind Vangdal.original_cropped
Forsker Eivind Vangdal. Foto: NIBIO.

Gjentatte målinger gir god oversikt

Måleinstrumentet er enkelt og brukervennlig og skader ikke frukten som testes. Dermed kan man måle de samme fruktene gjentatte ganger mens de fremdeles henger på trærne.

- Dette gir sikrere målinger av endringene fram mot høsting enn om man plukker for eksempel 30 plommer som tas med inn på laboratoriet for måling, sier Evind Vangdal, forsker i NIBIO.

- I utprøvinga har vi målt 10 til 30 frukter. Alle data samler seg i måleinstrumentet. Når vi er ferdig med målingene regner instrumentet raskt ut gjennomsnittlig modningsindeks for plommehagen.

Teknologien kan altså gi en bedre oversikt over plommehagen som helhet og når man nærmer seg den best mulige tiden for høsting. Modningsindeksen er høy når fruktene er umodne, og går så nedover etter hvert som plommene modnes. Kurven flater ut dersom plommene får henge til de er overmodne.

DA-meter_Eivind Vangdal.jpg
DA-meter bidrar til jevnere kvalitet på frukten. Foto: Jorunn Børve.

Bedre kvalitet og mindre svinn

Det er i dag en økende etterspørsel fra politikere og forbrukere etter norsk frukt på markedet. Det medfører større krav til effektivisering og teknologiske løsninger. Hensikten med dette prosjektet er å øke den årlige omsetningen ved å begrense svinnet og sikre frukter med bedre kvalitet.

- Det er viktig å treffe riktig høstetidspunkt. Plommene kan gå fra moden til overmoden i løpet av få dager. Så da vil et slik DA-meter gjøre det lettere å oppnå jevnere kvalitet, sier Sigbjørn Larsen Brusletto fra Ullensvang fruktlager. Ullensvang fruktlager er ett av flere som er involvert i den praktiske testingen av måleinstrumentet.

- I Europa er slike former for teknologiske målinger vanlig. Det er etter hvert større behov også her til lands for å unngå svinn. Det gjør plommedyrkingen mer vitenskapelig.

 

Mer kunnskap om forskjeller på plommesortene

Plommesortene er ulike på mange måter, ikke bare i farge. Dette kommer tydelig fram i sammenligning av modningsgrad fram mot høsting.

- Vi jobber med å finne gjeldende modningsindeks for de ulike plommesortene, sier Vangdal. Det er fremdeles behov for mer kunnskap om ulikhetene. 

Om prosjektet

Arbeidet er del av prosjektet «Plommesvinn» som er et samarbeid mellom NIBIO og de store fruktpakkeriene i Norge. Prosjektet finansieres av Norges forskingsråd - BIONÆR.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.