Hopp til hovedinnholdet

Norske forbrukerpriser på mat økte i juni

Laksefilet

Foto: www.colourbox.com

Fra mai til juni gikk forbrukerprisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer opp med 1,1 prosent. Prisen på matvaregruppen fisk økte mest med 2,0 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) steg med 0,3 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

Alle matvaregruppene hadde en prisøkning fra mai til juni (se figur nedenfor).

Matpriser 072015.jpg

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 4,2 prosent. Av dette har matprisene økt med 4,2 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har økt med 3,0 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,6 prosent i den samme perioden.

 

Frukt og grønt:

Varegruppen frukt og grønt hadde en prisøkning på 0,4 prosent i juni. Prisen på friske grønnsaker økte med 0,6 prosent, mens prisen på frisk frukt sank med 0,4 prosent. Prisen på øvrig frukt og grønt økte med 1,8 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt økt med 8,9 prosent.

 

Kjøttvarer:

Prisindeksen for kjøttvarer økte med 0,8 prosent fra mai til juni. Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» og svin økte med hhv. 0,7 prosent og 0,3 prosent. Prisen på lammekjøtt økte med 2,7 prosent, mens prisen på fjørfe sank med 1,7 prosent. Prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 1,5 prosent. De 12 siste måneder, har prisindeksen på kjøtt økt med 2,6 prosent.

 

Meierivarer:

I juni viser indeksen for meierivarer en økning i prisene på 0,2 prosent, der indeksen for melk, yoghurt og fløte økte med 0,3 prosent, ost økte med 0,1 prosent og smør gikk ned 1,1 prosent. De 12 siste måneder, har imidlertid prisindeksen for meierivarer gått ned med 1,3 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 1,7 prosent fra mai til juni og har de siste 12 månedene økt med 11,1 prosent. 

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisen beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Fra mai til juni var engrosprisene på meierivarer uendret. Ser man på de siste 12 månedene, har engrosprisene for meierivarer økt med 2,9 prosent.

Engrosprisen på egg fra mai til juni er uendret. De siste 12 månedene har engrosprisen på egg økt med 1,3 prosent.  

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. I juni var engrosprisen på lam uendret fra mai. Prisen på storfe og svin var uendret fra mai til juni, mens prisen på fjørfe sank med 0,1 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på fjørfe gått ned med 2,7 prosent, mens engrosprisen på storfe, svin og lam har økt med hhv. 4,7 prosent, 8,0 prosent og 11,5 prosent.

 

Produsentpriser

I juni sank produsentprisen på lam og storfe med hhv 5,6 prosent og 0,5 prosent. Produsentprisen på svin økte med 0,4 prosent. De siste 12 månedene har produsentprisen på storfe, svin og lam økt med hhv. 5,1 prosent, 16,7 prosent og 11,3 prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.