Hopp til hovedinnholdet

Norske forbrukerpriser på mat økte i juli

mg200405_DSC_0985.jpg

Foto: Morten Günther.

Fra juni til juli gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer opp med 1,8 prosent. Prisen på kjøtt økte mest med 2,6 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk ned med 0,1 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

Alle matvaregruppene med unntak av egg hadde en prisøkning fra juni til juli (se figur nedenfor).   

image002.png

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 2,9 prosent. Av dette har matprisene økt med 2,5 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har økt med 5,8 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 1,8 prosent i den samme perioden.

 

Frukt og grønt:

Varegruppen frukt og grønt hadde en prisøkning på 1,4 prosent i juli. Prisen på friske grønnsaker økte med 2,4 prosent, mens prisen på frisk frukt økte med 0,3 prosent. Prisen på øvrig frukt og grønt økte med 2,0 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt økt med 6,2 prosent.

Kjøttvarer:

Prisindeksen for kjøttvarer økte med 2,6 prosent fra juni til juli. Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» og svin økte med hhv. 1,4 prosent og 2,4 prosent. Prisen på lammekjøtt økte med 0,8 prosent, mens prisen på fjørfe økte med 3,6 prosent. Prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 2,5 prosent. De 12 siste måneder, har prisindeksen på kjøtt økt med 1,9 prosent.

Meierivarer:

I juli viser indeksen for meierivarer en økning i prisene på 1,5 prosent, der indeksen for melk, yoghurt og fløte økte med 0,7 prosent, ost økte med 2,5 prosent og smør økte med 2,8 prosent. De 12 siste måneder, har imidlertid prisindeksen for meierivarer gått ned med 1,5 prosent.

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 0,5 prosent fra juni til juli og har de siste 12 månedene økt med 3,0 prosent. 

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisen beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer økte med 0,4 prosent fra juni til juli. Prisen på smør økte med 0,8 prosent, prisen på ost økte med 0,6 prosent mens prisen på melk, yoghurt og fløte økte med 0,3 prosent.  Ser man på de siste 12 månedene, har engrosprisene for meierivarer økt med 2,5 prosent. Den største prisøkningen innen gruppen har vært på smør med 3,3 prosent.

Engrosprisen på egg fra juni til juli er uendret. De siste 12 månedene har engrosprisen på egg gått ned med 2,5 prosent.  

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. I juli gikk engrosprisen på lam ned med 2,6 prosent. Prisen på storfe og svin var uendret fra juni til juli, mens prisen på fjørfe sank med 0,1 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på fjørfe gått ned med 3,9 prosent, mens engrosprisen på storfe, svin og lam har økt med hhv. 4,1 prosent, 7,3 prosent og 2,6 prosent.

 

Produsentpriser

I juli var produsentprisen på lam og storfe uendret, mens produsentprisen på svin gikk ned med 1,2 prosent. De siste 12 månedene har produsentprisen på storfe, lam og svin økt med hhv. 4,1 prosent, 3,6 prosent og 7,8 prosent.
 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.