Hopp til hovedinnholdet

Maurart nummer 66 påvist utendørs i Norge

ef-20170206-125547.jpg

Foto: Erling Fløistad.

Et norsk-tsjekkisk samarbeid om maur mellom Torstein Kvamme, Klára Bezděčková og Pavel Bezděčka gir resultater. I 2014 fant de tsjekkiske forskere en liten maurkoloni ved Skansen i Trondheim sentrum. Nærmere undersøkelser viste at det var snakk om Lasius alienus - en art som aldri tidligere var påvist i Norge.

Maurtaksonomi er et fagfelt med få spesialister i Norge. NIBIO-forsker Torstein Kvamme jobber til daglig med skogsinsekter, men han har en særlig interesse for maur. For å øke kompetansen om arter vi ikke har funnet i Norge, men som kan finnes her, er det etablert et samarbeide med maurspesialister fra blant annet Tsjekkia. 

Klára Bezděčková og Pavel Bezděčka, er myrmekologer, eller maurforskere på norsk. De jobber ved Museum of the Highlands i Jihlava, Tsjekkia, og fant den nye maurarten på en reise i Norge i 2014. Jordmaurkolonien viste seg å være av arten Lasius alienus. 

- Jeg forventet at arten skulle bli funnet i Norge, men det var uventa å finne den så langt nord som i Trondheim, forteller Kvamme. Funnet ble gjort ved Skansen i Trondheim sentrum, mellom havna og jernbanelinja. 

ef-20170206-125700.jpg

De eneste kjente eksemplarene av Lasius alienus i Norge er bevart på sprit for seinere analyser. Foto: Erling Fløistad.

Jordmaur med vid utbredelse

Lasius alienus har en vid utbredelse fra Europa østover til Øst-Sibir. Arten er vanlig på kontinentet, men i Norden er den kun påvist ved Revinge i Skåne. Arten kan klare seg i et kontinentalt klima med kalde vintre og varme somre, men også i et atlantisk klima med milde vintre og kjøligere somre, som i Trondheim. - En etablert koloni er bevis på et passende klima, forteller Kvamme. 

- Vi kan ikke utelukke at den nye arten er introdusert ved menneskelig aktivitet. Siden det så langt bare er funnet en, liten koloni utendørs, vet vi foreløpig ikke mye om arten i Norge. Denne arten kan lett bli med på lasset ved transport av varer. Det kan imidlertid også hende at arten har kommet naturlig til Norge. 

En mulighet kan være at arten har kommet naturlig til Østlandet og deretter har blitt spredd med mennesker nordover. Arten er liten og brunlig, bare 2–4 mm lang, og skilles fra andre nære slektninger i samme slekt bare på grunnlag av antallet av bestemte hår og andre mikroskopiske detaljer. Lasius alienus lever mer skjult enn for eksempel den beslektede sukkermauren L. niger. Den nye arten er lett å overse, eller forveksle med andre arter. Det krever et trent øye for å oppdage nye arter når forskjellene er så små. Denne arten er vanlig i Tsjekkia og de kjenner arten godt. Derfor er samarbeidet med de tsjekkiske maurspesialistene viktig. 

- Jeg understreker at vi kaller arten for utendørslevende i Norge, men det er for tidlig å fastslå om den er etablert, og hvilken utbredelse den eventuelt har i Norge, avslutter Kvamme. 

 

Et liv med maur

Torstein Kvamme har jobba med maur siden midt på 1970-tallet. I 1978 var han heldig å få et studieopphold hos Cedric Collingwood i England, den gang den store maurspesialisten i Nord-Europa. 

- Collingwood var en strålende person og mentor. Vi hadde kontakt helt til han døde i fjor, nesten 98 år gammel. Han var den eldste praktiserende myrmekologen i verden, og var aktiv helt til det siste. I 1979 var Collingwood den første som laget en oversikt over Skandinavias maurfauna. Tre år senere publiserte Torstein Kvamme en oversikt over utbredelsen til de artene vi kjente fra Norge. Den gang var det 47 arter, men nå vet vi at det egentlig var 46, ettersom to arter senere viste seg å være samme art. 

Kvamme er opptatt av å studere maurfaunaen i Norge og i nabolandene. Bare når vi vet hvilke arter vi har kan vi si om arter er nye, og hvilke som eventuelt er innført til landet. Vi venter at mange nye arter kan innføres og etablere seg her. Noen av disse har et potensiale til å gjøre skade i Norge. 

- Trolig finnes det allerede over 70 arter i Norge. Tallet er basert på en sammenligning med faunaen i de andre nordiske landene. Små og sjeldne arter er svært vanskelige å finne. Med den siste arten fra Trondheim er antall dokumenterte, norske utendørslevende maurarter nå 66.  

Fakta

Lasius_alienus.JPG

Mauren Lasius alienus. Foto: Tom Murray, delt via BugGuide and PBase under en CC-BY-ND-NC lisens.


Slekten Lasius omfatter ca.100 arter i verden. Av disse er 15 arter påvist i Skandinavia. Mange av artene er i stor grad aktive om natten og de fleste er ikke aggressive. Hvis man forstyrrer en koloni vil de heller stikke av enn forsøke å bite. Blant de mest vanlige artene er gul engmaur Lasius flavus og sukkermaur L. niger

Lasius alienus foretrekker åpent terreng eller glissen skog. Den etablerer kolonier i tørr jord, unntaksvis med en liten jordhaug oppå kolonien. Dronninger og hanner svermer fra juli til begynnelsen av september. Arbeiderne er 2-4 mm lange, dronningen 7-10 mm.

 

maur 66.jpg

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.