Hopp til hovedinnholdet

Maten ble billigere i august

mg201209_DSC_0213-2379x1576_cropped.jpg

Foto: Morten Günther.

Fra juli til august gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge ned med 0,8 prosent. Prisen på frukt og grønt gikk mest ned med 1,6 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk ned med 0,1 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

Alle matvaregruppene med unntak av kjøtt gikk ned fra juli til august (se figur nedenfor).

matpriser.png
De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 3,3 prosent. Av dette har matprisene økt med 2,9 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har økt med 6,5 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,0 prosent i den samme perioden.

Frukt og grønt:

Varegruppen frukt og grønt hadde en prisnedgang på 1,6 prosent i august. Prisen på friske grønnsaker gikk ned med 2,3 prosent, mens prisen på frisk frukt gikk ned med 1,8 prosent. Prisen på øvrig frukt og grønt gikk ned med 0,2 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt økt med 6,9 prosent.

Kjøttvarer:

Prisindeksen for kjøttvarer økte med 0,3 prosent fra juli til august. Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» og lam økte med hhv. 1,5 prosent og 1,7 prosent. Prisen på svinekjøtt og fjørfekjøtt gikk ned med 0,5 prosent og 2,5 prosent. Prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 1,6 prosent. De 12 siste månedene har prisindeksen på kjøtt økt med 2,8 prosent.

Meierivarer:

I august viser indeksen for meierivarer en nedgang i prisene på 1,0 prosent, der indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk ned med 1,1 prosent, smør økte med 0,8 prosent, mens prisen på ost gikk ned med 1,2 prosent. De 12 siste månedene har prisindeksen for meierivarer gått ned med 0,8 prosent.

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 0,3 prosent fra juli til august og har de siste 12 månedene økt med 0,9 prosent. 

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisen beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer har vært uendret siste måned. Ser man på de siste 12 månedene, har engrosprisene for meierivarer økt med 2,5 prosent. Prisøkningen på smør har vært 3,3 prosent, etterfulgt av melk, yoghurt og fløte med en prisøkning på 2,8 prosent og ost på 2,3 prosent.

Engrosprisen på egg fra juli til august er uendret. De siste 12 månedene har engrosprisen på egg gått ned med 2,5 prosent.  

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. I august gikk engrosprisen på lam ned med 2,1 prosent. Prisen på svin og fjørfe var uendret, mens prisen på storfe gikk ned med 0,7 prosent fra juli til august.  I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på fjørfe gått ned med 4,0 prosent, mens engrosprisen på storfe, svin og lam har økt med hhv. 3,4 prosent, 4,8 prosent og 1,8 prosent.

 

Produsentpriser

I juli var produsentprisen på svin uendret, mens produsentprisen på lam og storfe gikk ned med hhv. 3,1 prosent og 0,8 prosent. De siste 12 månedene har produsentprisen på storfe, lam og svin økt med hhv. 3,3 prosent, 2,4 prosent og 4,7prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.