Hopp til hovedinnholdet

Lite rester av plantevernmidler i norske og importerte bær

ef-20160929-093405-web.jpg

NIBIO analyserer bær og andre matvarer på oppdrag fra Mattilsynet. Foto: Erling Fløistad.

Av i alt 698 forskjellige prøver, ble det ikke funnet bær med plantevernmiddelrester over grenseverdiene.

Omsetning og import av bær har økt kraftig de siste ti årene. I 2016 ble det i følge tall fra Statistisk sentralbyrå importert mer enn 15 728 tonn friske bringebær, jordbær og blåbær til Norge. I 2006 var tallet 4 681 tonn. I tillegg kommer norsk produksjon.

 

Ingen plantevernmiddelrester over grenseverdiene

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i mat. Analyser for rester av plantevernmidler utføres hos NIBIO. I rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012-2015» har NIBIO og Mattilsynet sammenstilt analysene for rester av plantevernmidler i norske og importerte bær. I perioden ble 470 prøver av bær analysert for plantevernmiddelrester, 288 prøver var av norske bær og 182 prøver var av import.

I importerte bær ble det funnet inntil 12 ulike plantevernmidler i en og samme prøve, mens det i norske bær ble funnet inntil 8 ulike plantevernmidler. Til sammen ble det påvist rester av 19 ulike plantevernmidler i norske bær, mens importerte bær fikk påvist rester av 54 ulike midler.

Resultatene viser at restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet var lave og under gjeldene grenseverdier.

 

Ikke helsefarlig å spise bær

På bakgrunn av at det ble funnet rester av så mange ulike plantevernmidler i samme prøve, har Mattilsynet vurdert helsefaren ved å spise jordbær, bringebær og blåbær også ved kombinasjon av flere plantevernmidler. Beregningene viser at det ikke er helsefarlig å spise bæra med de målte nivåene av plantevernmidler.

- Mattilsynet får ofte spørsmål om det er knyttet helsefare til bær som inneholder mange ulike plantevernmidler. Mattilsynet foretok en beregning hvor vi summerte maksimale funn av de seks mest påviste plantevernmidlene i jordbær, bringebær eller blåbær. Disse beregningene viser at en jevn eksponering ved disse nivåene av de påviste plantevernmidlene er vesentlig lavere enn akseptabelt daglig inntak (ADI), sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet. 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.