Hopp til hovedinnholdet

Lamma lider ingen nød

IMG_4109 foto Anita Land.jpg

Foto: Anita Land.

Tross dårlig vær og lave middeltemperaturer ser det ut til å bli svært god tilvekst på lamma i år.

Det forteller Torhild Svisdal Mjøen i Norsk Landbruksrådgiving. Hun er rådgiver i landets største sauekommune, Oppdal i Sør –Trøndelag fylke.

- Vårknipa har vi unngått fordi det var så godt fôrår i fjor. De fleste sauene har blitt stående lenger inne og blitt sluppet på innmarksbeite, der det har blitt fôra med rundball i tillegg.

- Mange i Oppdal har også tilgang på gode kulturbeiter. Det kommer godt med når det har vært umulig å slippe sauene på fjellet, sier Torhild Svisdal Mjøen, som legger til at slippet på fjellbeite er minst fjorten dager forsinka.

Bare en liten del av sauene i Oppdal har kommet til fjells. Det er alt for mye snø i fjellet. Det kalde været har også ført til utsatt førsteslått

– Men godt vær kan ennå rette opp mye, mener Svisdal Mjøen.

 

Mye snø og friskt gras

At det ennå ligger så mye snø i fjells betyr at når en endelig får slippe sauene, vil de nyte godt av friskt gras lenge. Sauene følger snøkanten, og slik som snøforholda er nå regner en med at de kanskje kan ha friskt gras mye lenger enn i fjor. I fjor var det lite snø i fjellet, noe som førte til at graset vokste fort og ble fort gammelt.

- I fjor var det slutt på fjellbeitet rundt 20. august, i år håper vi det kan vare en måned lenger, sier Mjøen. 

IMG_4174 foto Anita Land.jpg
For å sammenlikne fjellbeite og innmarksbeite, blir sau og lam veid med jamne mellomrom i NIBIO-prosjektet Beiteressurs. Forsker Lise Grøva følger lam og sau under beitesesongen nøye. Her blir lam og sau veid. Foto: Anita Land.
 

Godt og næringsrikt gras

Også i kystnære strøk, som i Møre og Romsdal, ser det ut til at lamma har greid det ruskete været bra.

- Tilveksten hos lammene så langt er bedre i år enn i fjor, sier forsker Lise Grøva ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. I prosjektet Beiteressurs ser forskerne på forskjellige beitestrategier hos sau, og veier lam og sauer flere ganger i løpet av beitesesongen. De ser også på effekten av lang og kort periode for lamma på fjellbeite.

- Da vi veide lamma i juni så vi at lamma legger på seg bra sammenlikna med i fjor. Det lover godt for årets sesong, sier Grøva. Sesongen i fjor og sesongen i år er svært forskjellige. Det gir forskerne mulighet for å se på hvordan dyra greier seg under ulike forhold. Grøva legger til at været på Nord-Vestlandet har vært ideelt for graskvaliteten. Nok regn og kjølig, men likevel varmt nok til at graset bokser, gjør at graset utvikler sakte og inneholder mye energi og lite tungtfordøyelig fiber.

- Det er nok en god meny for ammende sauer, mener Lise Grøva. Hun gleder seg over den gode tilveksten, men håper på litt varmere vær. Det hadde gjort godt for folk og dyr.

Tester effekt av fjellbeite

I prosjektet «Beiteressurs» tester forskerne effekten av forkortet periode på utmark og en lenger periode på vår- og høstbeiter på tilveksten hos lam. Den store variasjonen i sesongene vil gi forskerne muligheten til å se på hvordan lamma har det under de forskjellige forholda.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.