Hopp til hovedinnholdet

Økte priser på mat i juni

COLOURBOX4232692_cropped.jpg

Foto: www.colourbox.com

Fra mai 2017 til juni gikk forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer opp med 1,2 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk samtidig opp med 0,4 prosent. De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer gått opp med 0,9 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 1,9 prosent.

Forbrukerpriser 

Den siste måneden har forbrukerprisen på samtlige varegrupper økt, der forbrukerprisen på frukt og grønt økt mest, med 4,6 prosent.

matpriser0717.png

Meierivarer:

Fra juni 2016 til juni 2017 gikk prisen på meierivarer opp med 2,3 prosent. Den siste måneden økte forbrukerprisen på meierivarer med 0,9 prosent. Forbrukerprisindeksen på melk, yoghurt og fløte gikk ned med 2,0 prosent, smør økte med 6,3 prosent, ost økte med 7,7 prosent og forbrukerprisindeksen på andre meierivarer gikk ned med 2,2 prosent den siste måneden. Fra juni 2016 til juni 2017 viser forbrukerprisindeksen at prisen på melk, yoghurt og fløte har gått ned med 0,8 prosent, prisen på ost har økt med 9,6 prosent, prisen på smør har økt med 4,3 prosent, og prisen for andre meierivarer har gått ned med 1,5 prosent.

 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer økte med 1,0 prosent fra mai til juni. Fra juni 2016 til juni 2017 har forbrukerprisen på kjøtt gått ned med 1,1 prosent. Den siste måneden gikk forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter ned med 0,5 prosent, forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk opp med 2,7 prosent, forbrukerprisen på svinekjøtt gikk ned med 4,7 prosent og forbrukerprisen på lam økte med 20,6 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt gikk den siste måneden opp med 0,9 prosent. Fra juni 2016 til juni 2017 har forbrukerprisen på svinekjøtt gått ned med 4,4 prosent, på «storfekjøtt biffer og fileter» har forbrukerprisen gått ned med 1,1 prosent, og bearbeidende produkter av storfekjøtt har forbrukerprisen økt med 4,6 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt har det siste året gått ned med 1,3 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har gått opp det siste året og ligger nå 2,7 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

 

Frukt og grønt:

Av hovedgruppene er det prisen på frukt og grønt som har økt mest den siste måneden med 4,6 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt gått ned med 0,8 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der prisen på frisk frukt økte med 4,9 prosent den siste måned, prisen på friske grønnsaker økte med 2,5 prosent og prisen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) gikk ned med 1,7 prosent. Fra juni 2016 til juni 2017 har forbrukerprisen på frisk frukt gått ned med 1,3 prosent, friske grønnsaker har gått ned med 4,4 prosent mens forbrukerprisen på diverse frukt og grønt har gått ned med 3,3 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 2,0 prosent den siste måneden. Fra juni 2016 til juni 2017 har forbrukerprisen på egg økt med 1,5 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer hadde ingen endring den siste måneden. 12 måneders indeksen (juni 2016 til juni 2017) viser at engrosprisen på meierivarer har gått ned med 0,6 prosent, der engrosprisen på smør gikk ned med 4,3 prosent, engrosprisen på ost gikk ned med 3,7 prosent. Engrosprisen på melk, yoghurt og fløte har i samme periode økt med 1,9 prosent mens engrosprisen på andre meierivarer har økt med 0,4 prosent. Som følge av jordbruksoppgjøret, er det forventet en økning i meieriprisene fra juni til juli måned, der det er forventet en økning på meierivarer med 3,3 prosent. Størst økning vil trolig komme på smøt og ost med hhv. 7,3 og 7,0 prosent. På melk, yoghurt og fløte er det forventet en prisøkning på 0,3 prosent, mens på øvrige meierivarer er det forventet en prisøkning på 2,6 prosent.

Engrosprisen på lam og svin har vært uendret den siste måneden, mens engrosprisen på storfekjøtt og kylling har økt med hhv. 0,8 prosent og 0,3 prosent. Fra juni 2016 til juni 2017 har engrosprisen på storfe økt med 2,2 prosent, engrosprisen på lam, svin og kylling har gått ned med hhv. 6,5 prosent, 0,9 prosent og 7,2 prosent.

Engrosprisen på egg økte med 0,1 prosent den siste måneden. 12 måneders engrosprisindeks på egg viser at prisene i juni 2017 ligger 0,6 prosent lavere enn prisene i juni 2016.

 

Produsentpriser

Fra juni 2016 til juni 2017 gikk produsentprisene på storfe (uten trekk for omsetningsavgiften) opp med 2,8 prosent. Den siste måneden (mai til juni) økte produsentprisen på storfe med 0,9 prosent.

Produsentprisindeksen på lam (uten trekk for omsetningsavgiften) viser at produsentprisen gikk ned med 13,6 prosent fra juni 2016 til juni 2017. Den siste måneden har produsentprisen på lam vært uendret.

12 måneders produsentprisindeks på svin viser at produsentprisen (uten trekk for omsetningsavgiften) gikk ned med 5,6 prosent fra juni 2016 til juni 2017. Den siste måneden har produsentprisen på svin vært uendret.

Fra juni 2016 til juni 2017 økte noteringsprisen på melk med 1,1 prosent. Den siste måneden (fra mai til juni), økte noteringsprisen med 2,0 prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.