Hopp til hovedinnholdet

Økte forbrukerpriser på mat og alkoholfrie drikkevarer i juli

Matpriser-juli-fisk.jpg

Foto: Colourbox.com

Fra juni til juli gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge opp med 2,9 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,6 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 3,5 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har økt med 4,4 prosent i samme periode. Samtlige hovedgrupper av mat- og drikkevarer som NIBIO følger månedlig, har hatt en prisøkning fra juni til juli. Fisk økte mest med 5,9 prosent, etterfulgt av kjøttvarer med 3,2 prosent. Figuren nedenfor viser siste måneds forbrukerprisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer.

Figur-Matpriser-juli16.jpg
Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt økte med 3,0 prosent den siste måneden. Fra juli 2015 til juli 2016 har prisen gått opp med 5,0 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde en øking i prisene på 4,5 prosent den siste måned, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en prisøkning på 1,9 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede/fryste/konservert frukt- og grønnsaker), hadde en økning i prisene på 1,9 prosent den siste måneden. De siste 12 månedene har forbrukerprisen for gruppen «frisk frukt» økt med 7,2 prosent, «friske grønnsaker» har økt med 3,6 prosent mens «diverse frukt og grønt» har økt med 3,0 prosent.

 

Kjøttvarer:

Prisen på kjøttvarer gikk opp med 3,2 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 2,6 prosent. Fra Den siste måneden økte forbrukerprisen på storfekjøtt «biffer og fileter» med 3,0 prosent, forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 4,5 prosent, forbrukerprisen på fjørfekjøtt økte med 1,3 prosent og forbrukerprisen på svinekjøtt økte med 3,4 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har den siste måneden gått ned med 0,2 prosent og prisen på reinsdyr gikk ned med 0,1 prosent. Fra juli 2015 til juli 2016 gikk forbrukerprisen på samtlige kjøttslag opp. Prisen på lammekjøtt har gått opp med 4,9 prosent, prisen på svinekjøtt har gått opp med 2,0 prosent, prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» har gått opp med 2,9 prosent, prisen på fjørfekjøtt har gått opp med 4,8 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt har gått opp med 3,4 prosent og prisen på reinsdyrkjøtt har gått opp med 8,9 prosent.

 

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 1,8 prosent. I denne perioden har prisen på smør økt med 0,6 prosent, ost har økt med 0,2 prosent, prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 2,8 prosent, mens prisen på øvrige meieriprodukter har økt med 6,1 prosent. I juli viser indeksen for meierivarer en økning i forbrukerprisene på meierivarer med 2,3 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk opp med 2,7 prosent den siste måneden, indeksen for smør gikk opp med 2,4 prosent, indeksen for ost gikk opp med 2,1 prosent og indeksen for andre meierivarer gikk opp med 1,2 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 2,0 prosent den siste måneden. Fra juli 2015 til juli 2016, har prisen på egg imidlertid gått ned med 0,6 prosent.


Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer gikk ned med 2,5 prosent siste måned (juni til juli). Engrosprisen på meierivarer har de 12 siste månedene gått ned med 0,6 prosent. Ser man nærmere på prisutviklingen de siste 12 månedene har engrosprisen på smør gått ned med 4,2 prosent, mens engrosprisen på ost har gått ned med 4,0 prosent. Engrosprisen på gruppen «melk, yoghurt og fløte» har i samme periode økt med 2,1 prosent. Den siste måneden har prisen på «melk, yoghurt og fløte» gått ned med 0,3 prosent. Prisen på smør gikk ned med 6,1 prosent, mens prisen på ost gikk ned med 5,4 prosent. Det er ikke gjort beregninger på hvor mye av prisnedgangen som skyldes endringer i PU-ordningen.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg økt med 1,0 prosent, og fra juni til juli økte engrosprisen på egg med 0,9 prosent.

Engrospriser på fjørfe gikk ned med 3,1 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste måneden har engrosprisen på fjørfe gått ned med 3,2 prosent.

Engrosprisen på svin har vært uendret de siste månedene, mens engrosprisen på storfekjøtt og lammekjøtt økte fra juni til juli med 0,8 prosent og 1,5 prosent. Fra juli 2015 til juli 2016 har engrosprisen på svinekjøtt vært uendret, engrosprisen på storfekjøtt har økt med 2,9 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt har gått ned med 6,2 prosent.

 

Produsentpriser

Fra juni til juli økte produsentprisen på storfe og lam med hhv. 1,0 prosent og 1,2 prosent. Produsentprisen på svin har i samme periode gått ned med 2,0 prosent. I løpet av de 12 siste månedene, har produsentprisen på storfe økt med 3,9 prosent og produsentprisen på svin har økt med 2,8 prosent. Produsentprisen på lam har de 12 siste månedene gått ned med 9,1 prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.