Hopp til hovedinnholdet

Kampen mot syke frukttrær fortsetter

ef-20160316-085405-Edit.jpg

Foto: Erling Fløistad.

Importørene har overtatt ansvaret, men NIBIO spiller fortsatt en viktig rolle når det gjelder å finne sykdom på frukttrær og andre planter i Norge.

Flytter ansvaret

Inntil nylig var det Mattilsynet som hadde ansvaret for å kontrollere at epletrær, pæretrær og andre planter var friske og ikke smittet av sykdommer. Fra 1. mars 2016 er det imidlertid virksomhetene selv – det vil si planteskolene og importørene – som har fått dette viktige ansvaret.

– Tidligere har Mattilsynet tatt prøver og sendt dem til NIBIO. Nå er det virksomhetene selv som skal ta ut prøvene, forklarer Dag-Ragnar Blystad, forsker ved NIBIO på Ås. Planteklinikken hos NIBIO er det eneste stedet i Norge som gjør disse testene.

 

ef-20160316-084801.jpg
Avdelingsingeniør Monica Skogen analyserer prøver på Planteklinikken. Foto: Erling Fløistad.

 

Tar livet av pæretrær

Pærevisnesyke er en av de mest alvorlige sykdommene på pæretrær. Den er utbredt i Europa nordover til Russland, Tyskland, Nederland og Storbritannia, men ble ikke påvist i Norge før i fjor høst.

– Siden det har vi tatt ut noen hundre prøver og gjort ett funn til, forteller Blystad.

Sykdommen svekker pæretreet, og hvis den skyter fart, visner treet og dør i løpet av noen få uker. Det finnes ingen kjemiske midler som virker mot sykdommen. Derfor er det viktig at treet er friskt fra starten av. En viktig del av bekjempelsen er derfor at planteprodusenter bruker frisk podekvist til å lage nye trær.

 

Heksekost-P9225241_drb.jpg
Heksekost i eple. Foto: Dag-Ragnar Blystad.

 

Heksekost

Heksekost på epletrær er en annen sykdom som har spredd seg til alle de viktigste fruktdistriktene i Norge. Den gir små epler med lite farge og dårlig smak.

– Vi har hatt et kartleggingsprogram sammen med Mattilsynet siden 2010 og har tatt tusenvis av prøver, sier Dag-Ragnar Blystad.

På flere hundre av prøvene er det funnet heksekost, og smitten er funnet i nærheten av så godt om alle planteskolene i Norge.

 

Moderne tilsyn

Mattilsynet forklarer endringen i kontrollene med behov for å legge om til mer moderne tilsyn.

– Virksomhetene vil bli mer bevisste på matlovens bestemmelser. Ved at virksomhetenes eget ansvar endres, vil mange av dem måtte øke sin egen bevissthet rundt alvorlige skadegjørere, konstaterer Mattilsynet. 

Planteklinikken

Planteklinikken ved NIBIO er et diagnoselaboratorium som tilbyr identifisering av ulike organismer som er skadelige for planter. Klinikken stiller diagnoser for Mattilsynet, planteprodusenter, grossister, importører, vanlige hageeiere og andre interesserte som vil finne grunnen til skader på planter.


Veiledere

Mattilsynet har gitt ut veiledere om hvordan prøver kan følges om hvordan kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale skal oppfylles for epler og pærer. Du finner dem på nett:

Epler

Pærer

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.