Hopp til hovedinnholdet

Jordkartlegging i Norge i 2017

Bilde1_EllingMjaavatten_cropped

Arbeidssted for en gruppe av jordkartleggere ved NIBIO i 2017, Løten i Hedmark. Foto: Elling Mjaavatten.

Følelsen, lukten og lyden av jorda – en jordkartlegger tar i bruk flere av sansene for å kartlegge jordsmonnet.

NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jord i Norge. Dette er et tidkrevende arbeid. De viktigste verktøyene for en jordkartlegger er jordbor, feltPC med innebygd GPS, samt kunnskap og erfaring. Jordkartlegginga gjøres i henhold til en standardisert metodikk, men krever at flere sanser tas i bruk, både syn, hørsel og luktesans. Alle egenskapene ved jorda bestemmes ute i felt.

Kartlegging i sju kommuner i år

Sju kommuner i seks fylker har i år hatt besøk av jordkartleggere fra NIBIO, totalt 20 personer. Jordkartlegginga startet opp i Farsund (Vest-Agder) og i Sunndal (Møre og Romsdal) i april, og fortsatte deretter i Løten (Hedmark), i Sør-Fron (Oppland), i Sømna (Nordland), samt i Ås og i Ullensaker (Akershus). I Ås og i Ullensaker utføres feltarbeid på utvalgte arealer i forbindelse med en ajourføring av jordkartlegginga. Disse kommunene ble kartlagt i henholdsvis 1993 og i 1988. I de andre kommunene er det førstegangs kartlegging.

I år ble nye kommuner for jordkartlegging valgt ut i fra forespørsler fra Fylkesmannen i Nordland, Møre og Romsdal og Agder. Det er viktig å utføre jordsmonnkartlegging i ulike deler av landet, og lokal interesse for kartlegging gir mer bruk av resultatene fra kartlegginga. Hovedsesongen for feltarbeidet er fra midten av april til ut mai, og fra begynnelsen av september og ut oktober. I år hadde vi noen utfordringer med sen vår i Sunndal, samt sen tresking av kornarealer i Løten og i Sømna i høstsesongen.  

100 km2 kartlagt i år

I løpet av sesongen vil jordkartleggerne ha dokumentert og stedfestet jordas egenskaper på ca. 100 km2. Resultatene vil bli tilgjengelige på NIBIOs kartportaler Kilden og Gårdskart, og kommunene vil følges opp med informasjonsmøter om jorda i kommunen og bruk av kartene. Til sammen vil dette gi grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger innen både agronomi, arealplanlegging, samt risikovurderinger knyttet til eventuelle miljøbelastninger innen landbruket.

Kilden Gårdskart
bilde2_SiriSvendgård-Stokke.jpg
En jordkartlegger klemmer jorda mellom fingrene for å bestemme innhold av leire. Foto: Siri Svendgård-Stokke.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.