Hopp til hovedinnholdet

Internasjonal konferanse om grasdyrking og arealbruk

EGF flyer Bilde 9_cropped.jpg

Foto: NIBIO.

I begynnelsen av september arrangerer Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) en internasjonal konferanse om produksjon og utnytting av gras og kløver.

Formålet med konferansen 4.-8. september er å tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom forskere og rådgivere fra hele Europa med spisskompetanse på fagfeltet, samt å formidle de nyeste internasjonale forskningsresultater innenfor grasdyrking og arealbruk på Europeisk nivå.

«European Grassland Federation» (EGF) er en uavhengig, ikke-kommersiell organisasjon som fungerer som møteplass for institusjoner og enkeltpersoner med kompetanse på fagfeltet produksjon og utnytting av gras og kløver. EGF har 31 Europeiske medlemsland, og nettverket er representert i alle geografiske og klimatiske regioner i Europa. Organisasjonen tilrettelegger for en effektiv utveksling av informasjon og tilgang til variert kompetanse innen fagfeltet.

Konferansen som avholdes i Trondheim i september, er et såkalt EGF General Meeting. Lignende konferanser blir arrangert hvert andre år rundt om i Europa. Det har vært arrangert i Norge en gang tidligere, i 1984 på Ås. Til arrangementet i Trondheim er det påmeldt ca. 280 deltakere fra 31 land.

Program og mer informasjon får du på konferansens hjemmeside: www.egf2016.no.

 

Utdrag fra programmet

Under åpningsseremonien på mandag 5. september, vil fylkesordfører Tore O. Sandvik ønske velkommen til Trøndelag. Administrerende direktør i NIBIO, Nils Vagstad, vil gi en orientering om grovfôrforsking i Norge. Professor Reidar Almås vil se på engdyrking i et historisk perspektiv og forsker Håvard Steinshamn vil orientere om muligheter og utfordringer i norsk grovfôrproduksjon i dag. Det kunstneriske innslaget vil den 16 år gamle fiolinisten Joakim Rødbergshagen stå for.

På tirdags ettermiddag blir det arrangert fem ulike feltturer rundt om i Trøndelag:

1.      Sauebygda Oppdal. Det legges vekt på sauehold og fôrproduksjon i høgereliggende område, agro-turisme og utfordringer med rovdyr.

2.      Orkdal og Agdenes. Vi besøker et økologisk melkebruk der de legger stor vekt på utnytting av beiter. Vi er innom en gård med egen osteproduksjon, samt fabrikken til Orkel AS.

3.      Levanger og Verdal. Vi besøker tre nabobruk; to melkebruk og ett bruk med kjøttproduksjon på ammekyr. De tre brukene har et omfattende samarbeid om bruk av ulike typer maskiner og utstyr. Vi tar også turen innom Stiklestad kultursenter.

4.      Leksvik og Rissa. Vi besøker en gård med gammelnorsk sau. Her har de fokus på stell av artsrike enger. I tillegg besøker vi Rein kloster der det blir drevet økologisk melkeproduksjon, samt området hvor Rissa-raset gikk i 1978.

5.      Verdal og Stjørdal. Turen går til gårdsbruk med fokus på biologisk mangfold og engdyrking.

 

Fakta om konferansen

Hva: Internasjonal konferanse: The Multiple Roles of Grassland in The European Bioeconomy

Hvor: Radisson Blu Royal Garden Hotell, Trondheim

Når: 4.-8. september 2016

Arrangør: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.