Hopp til hovedinnholdet

Internasjonal dag for kvinner i rurale områder

12047401_10156153401985624_779715260_n (2)

Kvinne i Malawi. Å eliminere kjønnsbasert diskriminering gjennom lover som sikrer kjønnssensitiv politikk og bestemmelser, samt at kvinner får en større stemme i beslutningsprosesser på alle nivåer er nødvendig for å integrere kjønnsperspektivet i landbruket og oppnå matsikkerhet. Foto: Siri Elise Dybdal.

Dagen idag, 15. oktober er FN's internasjonale dag for kvinner i rurale områder. Dagen anerkjenner hvor viktig kvinner på landsbygda er for matproduksjon og matsikkerhet.

Tre fjerdedeler av verdens fattige lever i dag på landsbygda, og over halvparten er direkte avhengige av landbruk og gårdsarbeid. Kvinner i rurale strøk utgjør en stor del av arbeidsstyrken i landbruket og uformell sektor.

I Afrika sør for Sahara er kvinners deltakelse i landbruket den høyeste i verden. Andelen spenner fra 36 prosent i Elfenbenskysten og Niger til over 60 prosent i Lesotho, Mosambik og Sierra Leone.

(The State of Food and Agriculture 2010-2011. Women in Agriculture. Closing the gender gap for development. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2011).

 

Det betyr at kvinners bidrag er avgjørende for økonomisk vekst i land med landbruksavhengige økonomier.

12007270_10156153377745624_180828305_n (2)
I store deler av den tredje verden har kvinner en viktig rolle når det gjelder arbeidet rundt innsamling av avlinger, å ta seg av buskap, sørger for mat, vann og brensel til familien, samt annet arbeid utenfor gården for å diversifisere deres familier. I tillegg må de ofte ta hånd om barn, syke og gamle. Foto: Siri Elise Dybdal.

Begrensninger

Dessverre opplever mange kvinner på landsbygda fortsatt en rekke begrensninger på grunn av kjønn. Dette svekker deres evne til å brødfø familien og til å oppnå vekst i produksjonen. Kvinner har mindre tilgang til land, kreditt, landbruksprodukter, markeder og høyverdige matkjeder og får lavere priser for avlingene sine.

Ettersom landbruket er sterkt knyttet til kvinners levekår, særlig i Afrika, vil også klimaendringenes påvirkning på landbruksproduksjonen gjøre kvinner spesielt sårbare for matvareusikkerhet.

12021761_10156153382225624_720206465_n (2)
På den Internasjonale dagen for kvinner i rurale områder oppfordrer UN Women det internasjonale samfunnet om å arbeide sammen med kvinner og jenter i rurale strøk overalt - og investere i bærekraftig infrastruktur, tjenester og sosial beskyttelse som kan være med å revolusjonere deres levebrød, velferd og robusthet. Foto: Siri Elise Dybdal.

Kvinner er nøkkelen

Ifølge studier fra FN ville kvinnelige bønder som fikk samme tilgang til og kontroll over ressurser som menn (f.eks. til land, økonomi og teknologi), kunne øke avlingene med 20 til 30 prosent. Landbruksproduksjonen vil kunne stige med 2,5 til 4 prosent, og antallet underernærte mennesker kunne bli redusert med 12 til 17 prosent.  

(Gender and Climate Change, Capacity development series, Gender, agriculture, and food security, United Nations Development Programme, 2012 s. 5)

 

Det er avgjørende å styrke kvinner og jenters posisjon i rurale strøk, både av hensyn til deres egen velferd, men også som et verktøy for å få til en bredere landbruksutvikling og matsikkerhet - og for økt økonomisk vekst.

12048728_10156153395305624_843298070_n (2)
Andelen av mennesker som lever i ekstrem fattigdom er høyest på landsbygda, og kvinner og jenter er særlig hardt rammet. Foto: Siri Elise Dybdal.

 

Alle-SDG-fargerRGB.jpg
Internasjonal dag for kvinner i rurale områder

Internasjonal dag for kvinner i rurale områder ble etablert av FNs generalforsamling 18. desember 2007, gjennom resolusjon 62/13. Dagen ble markert for første gang i 2008.

Hva er uformell sektor?

Uformell sektor er økonomisk aktivitet som verken vert skattlagd eller overvaka av styresmakter, og som ikkje er medrekna i noko land sitt bruttonasjonalprodukt (BNP), i motsetnad til formell sektor. Døme på dette er svart arbeid, byttehandel og gåveøkonomi.

Kilde: Wikipedia

mg201704_DSC_5009-X3.jpg
Dr. Brylyne Chitsunge er en internasjonalt anerkjent ekspert og en iherdig talskvinne for bøndene i sitt hjemland i Sør-Afrika der 70 prosent av bøndene er kvinner. Til tross for de utfordringene kvinnelige bønder møter, har Chitsunge klart å kjøpe sitt eget land. I dag jobber hun som bonde og oppdretter av bl.a. kalahari-geiter. Chitsunge arbeider for å utdanne bønder om bærekraftig jordbruk og samfunnsstøttet landbruk. Hun er særlig interessert i å utvikle ressurser for småbønder. Foto: Morten Günther.
mg201807_2018-07-27 10.29.56.jpg
Lokale kvinner som selger frukt til turister på et veikantmarked i Malelane - like utenfor Kruger Nasjonalpark i Sør-Afrika. Foto: Morten Günther.
11891139_10156040454020624_8831111238390314361_n (2).jpg
Kvinner i rurale strøk har ofte færre muligheter til å søke utdanning eller arbeid og en uforholdsmessig stor byrde med omsorg for barn og eldre, matlaging og jordbruk. Foto: Siri Elise Dybdal.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.