Hopp til hovedinnholdet

Hva kan drivtømmer fortelle om klimaendringer?

20230622_122933_cropped

Havisen i Arktis har i århundrer fraktet tømmer fra de store russiske skogene til strender så langt vekk som på Grønland, Island og i Nord-Norge. Men hva skjer med drivtømmeret når isen i Arktis smelter? Nå analyserer norske og tsjekkiske forskere drivtømmer langs Finnmarkskysten. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO

Havisen i Arktis har i århundrer fraktet tømmer fra de store russiske skogene til strender så langt vekk som på Grønland, Island og i Nord-Norge. Men hva skjer med drivtømmeret når isen i Arktis smelter? Nå analyserer norske og tsjekkiske forskere drivtømmer langs Finnmarkskysten for å finne ut hva stokkene kan fortelle.

– Havisen i Arktis fanger tømmeret og tar det med seg på sine reiser over kolossale avstander. Noen av trestammene vi har funnet har kommet helt fra Sibir, sier forsker Paul Eric Aspholm.

Aspholm er marinbiolog og arbeider til daglig som forsker ved NIBIO Svanhovd i Øst-Finnmark. Sammen med tsjekkiske skogforskere har han de siste to sesongene undersøkt drivtømmer på strendene i Finnmark.

– Arktisk drivtømmer gir oss et unikt innsyn, og en helt spesiell mulighet til å undersøke samspillet mellom de sirkumpolare havstrømmene og prosesser både på land og til vanns – både i fortiden, nåtiden og i fremtiden, sier Aspholm.

Forskernes undersøkelser viser at mesteparten av drivtømmeret stammer fra hogster i perioden 1940-1970. Tømmeret ble fraktet nordover med de sibirske elvene. Andelen yngre stokker minket imidlertid med årene.

– Vi fant færre yngre tømmerstokker etter år 2000. Én av årsakene kan være at færre tømmerstokker ble mistet under hogst. En annen årsak til dette kan være at det har blitt mindre is i Polhavet, og at isens bevegelsesmønster har endret seg. Også endringer i vindforholdene påvirker transporten, sier Aspholm.

Dendrologene (årringekspertene) ved Mendel-universitetet i Brno i Tsjekkia har registrert flere millioner tømmerstokker og analysert årringmønstrene. Dette danner grunnlaget for enorme databaser med årringserier fra Nord-Europa, Asia og Nord-Amerika. Her er de på leting etter drivtømmer på strendene i Vest-Finnmark. Sommeren 2023 besøkte de åtte ulike strender i området fra Knivskjellodden ved Nordkapp og sørvestover til Sørøya. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO
Dendrologene (årringekspertene) ved Mendel-universitetet i Brno i Tsjekkia har registrert flere millioner tømmerstokker og analysert årringmønstrene. Dette danner grunnlaget for enorme databaser med årringserier fra Nord-Europa, Asia og Nord-Amerika. Her er de på leting etter drivtømmer på strendene i Vest-Finnmark. Sommeren 2023 besøkte de åtte ulike strender i området fra Knivskjellodden ved Nordkapp og sørvestover til Sørøya. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO

Undersøker drivtømmer på strendene i Finnmark

Tidligere har de tsjekkiske forskerne både vært på Grønland, Island og Svalbard for å analysere tømmeret som driver i land. Men det har vært utført få undersøkelser av drivved på norske strender i nyere tid. Dette ønsket forskergruppa å gjøre noe med.

– I begynnelsen av august 2022 samlet forskere fra NIBIO og Mendel-universitetet i Brno, Tsjekkia, prøver av drivtømmer langs kysten av Varangerhalvøya. I juni 2023 vendte de tilbake til Finnmark for å samle prøver fra åtte ulike strender i området fra Knivskjellodden ved Nordkapp og sørvestover til Sørøya.

Målet med undersøkelsene var å finne ut mer om hva slags tømmer det er som driver i land langs norskekysten.

I begynnelsen av august 2022 samlet forskere fra NIBIO og Mendel-universitetet Brno i Tsjekkia prøver av drivtømmer langs kysten av Varangerhalvøya. I juni 2023 var de tilbake for å samle prøver fra i alt 700 trær som hadde drevet i land på åtte ulike strender i området fra Knivskjellodden ved Nordkapp og sørover til Sørøya. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO
I begynnelsen av august 2022 samlet forskere fra NIBIO og Mendel-universitetet Brno i Tsjekkia prøver av drivtømmer langs kysten av Varangerhalvøya. I juni 2023 var de tilbake for å samle prøver fra i alt 700 trær som hadde drevet i land på åtte ulike strender i området fra Knivskjellodden ved Nordkapp og sørover til Sørøya. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO

Sand, stein og salt gir stor slitasje

De store avstandene på Varangerhalvøya i Finnmark, med opptil 300-500 kilometer vei mellom tettstedene, gjør at forskerne er avhengige av tips fra både kystvakta, havnevesenet og lokalbefolkningen. I tillegg studerer de flybilder på Norgeskart og Google Maps, som indikerer hvor drivtømmeret har lagt seg.

Det er nemlig ikke tilfeldig hvor drivtømmeret ender opp. Vind, havstrømmer og, ikke minst, hvordan høyvannet oppfører seg, avgjør hvor stokkene ender opp til slutt.

Logistikken er en utfordring. Det er mye utstyr som skal fraktes til og fra strendene for å analysere tømmerstokkene. For å kunne fastslå drivtømmerets alder og opprinnelsessted har forskerne blant annet med motorsag, økser, spett, verneutstyr – og ikke minst mange motorsagkjeder.

I årevis har drivtømmeret blitt dunket og slått mot strendene, og de grånende stokkene inneholder derfor mye sand og småstein. Sammen med høyt saltinnhold etter flere år i havet, sliter dette voldsomt på motorsagkjedene. Forskerne er nødt til å skifte til nytt kjede for hver 30. stokk de sager. De skjærer av en skalk og en stammeskive fra hver stokk. Disse prøvene skal senere analyseres i mikroskopet på laben.

– Det kan fort bli 100 kilo prøver fra hver strand, sier Aspholm.

 

Drivtømmer tilbringer flere år i sjøen

– Gullklumpene, det mest verdifulle drivtømmeret, er de stokkene som fremdeles har røtter på seg – for de har ikke blitt hogd, sier NIBIO-forsker Paul Aspholm.

– Når vi er sikre på at det ikke er mennesker som har påvirket transporten, vet vi at det året treet falt, da skjedde det noe spesielt. Tømmeret forteller en historie.

Ved å telle drivtømmerets årringer kan forskerne fastslå nøyaktig i hvilken måned og i hvilket år akkurat den tømmerstokken ble felt eller falt ut i en elv eller en sjø. Ut fra disse observasjonene kan forskerne beregne hvor lang tid tømmeret har tilbragt i sjøen før det endte på land.

Aspholm forteller at resultatene viser at mesteparten av tømmeret tilbringer minimum to-tre år i sjøen. Men for transport over så lange avstander er det en forutsetning at tømmerstokkene fryser fast i isen og beveger seg sammen med den. Hadde det ikke vært for havisen ville tømmerstokkene sunket til bunns i havet.

De store avstandene på Varangerhalvøya i Finnmark, med opptil 300-500 kilometer vei mellom tettstedene, gjør at forskerne er avhengige av tips fra både kystvakta, havnevesenet og lokalbefolkningen. I tillegg studerer de flybilder på Norgeskart og Google Maps, som indikerer hvor drivtømmeret har lagt seg. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO
De store avstandene i Finnmark, med opptil 300-500 kilometer vei mellom tettstedene, gjør at forskerne er avhengige av tips fra både kystvakta, havnevesenet og lokalbefolkningen. I tillegg studerer de flybilder på Norgeskart og Google Maps, som indikerer hvor drivtømmeret har lagt seg. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO

Klimaendringer gir sannsynligvis mindre drivtømmer i fremtiden

En av deltagerne i det arktiske drivtømmerprosjektet er Tomáš Kolář fra Mendel-universitetet i Brno. Kolář er ekspert på målinger av trærs årringer, og har blant annet undersøkt drivtømmer på Island. Der fant forskerne ut at mesteparten av tømmeret stammet fra Russland og fra russiske tømmerhogster.

Kolář forklarer at måten russerne hugger tømmer på, og tømmertransporten langs de store elvene, påvirker hvor mye tømmer som driver i land andre steder.

Han er enig i at klimaendringer og nedsmelting av havis i Arktis kan være mulige forklaringer på at det har blitt mindre drivtømmer på Island.

– Det samme er sannsynligvis tilfelle i Norge, sier Kolář.

De to forskerne er enige om at nedsmelting av havisen trolig vil føre til en reduksjon i transporten av drivtømmer til kysten av Island og Norge.

Drivtømmer

I følge ordbøkene.no er drivtømmer en trestamme eller større stykke av trevirke som driver med en elv eller en havstrøm. Drivved er et stykke av tre som driver i sjøen, det samme som rekved.

Drivved og drivtømmer benyttes til møbler, panel, konstruksjonsvirke – og noen ganger kunst – men oftest blir drivtømmeret samlet inn og brukt til oppvarming. På Island har drivved vært en viktig handelsvare, på grunn av mangelen på fyringsved.

Man må imidlertid ikke fyre med drivved, og heller aldri lage mat på bål av drivtømmer. Drivtømmeret inneholder mye salt som omdannes til dioksin – et svært kreftfremkallende stoff – ved forbrenning ved høye temperaturer. Saltet vil også kunne korrodere og ødelegge nyere vedovner.

Måling av årringer

Hvert år treet vokser legger det på seg nye, levende celler mellom barken og den døde veden. Dette gjør at stammen øker i tykkelse; veksten i høyden skjer ved at celler vokser i spissen av grener. På sensommeren blir celleveggene tykkere og det gjør at de ser mørkere ut sammenlignet med cellene trærne legger på seg på våren og forsommeren. Dette gjør at treet får synlige årringer som forteller oss hvor mange år det har vokst. Samtidig inneholder cellene – og dermed veden i årringene – luft fra akkurat den dagen de cellene ble dannet. Kjemiske analyser av spesifikke deler av årringene forteller oss dermed hva atmosfæren rundt treet inneholdt akkurat den dagen, akkurat den måneden, akkurat det året. Noen eksempler på slike analyser er målinger av forholdet mellom ulike karbonisotoper og ulike oksygenisotoper.

Dendrologene – forskerne som studerer trærnes årringer – sammenligner årringer fra ulike trær og fra ulike områder fra de samme tidsperiodene. På denne måten kan forskerne danne seg et bilde av trærnes unike årring-signatur for ulike tidsepoker og områder. Dendrologene ved Mendel-universitetet i Brno i Tsjekkia har for eksempel registrert flere millioner tømmerstokker og analysert årringmønstrene. Dette danner grunnlaget for enorme databaser med årringserier fra Nord-Europa, Asia og Nord-Amerika.

DRIVTØMMERPROSJEKTET

Forskningen i det norsk-tsjekkiske drivtømmerprosjektet er støttet av EU gjennom det såkalte «Fund for Bilateral Relations – EEA Funds/Norwegian funds». I alt fem forskere fra Mendel-universitetet i Brno i Tsjekkia har samarbeidet med NIBIO-forsker Paul Eric Aspholm.

11-Odběr vzorků_cropped.jpg
Forskerne skjærer av en skalk av drivveden samt en stammeskive av hver stokk, som så skal analyseres i mikroskopet på laben. I årevis blir drivveden dunket og slått mot sandstrender og stein, og de grånende stokkene inneholder derfor mye sand og småstein, noe som sliter voldsomt på sagkjedene. Forskerne er nødt til å skifte til nytt motosagkjede for hver 30. stokk de sager. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO
Forskerne skjærer av en skalk av drivveden samt en stammeskive av hver stokk. Prøvene skal analyseres i mikroskopet på laben. I årevis blir drivveden dunket og slått mot sandstrender og stein, og de grånende stokkene inneholder derfor mye sand og småstein, noe som sliter voldsomt på sagkjedene. Forskerne er nødt til å skifte til nytt motosagkjede for hver 30. stokk de sager. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO
Prøveinnsamling langs Finnmarkskysten. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO
Prøveinnsamling langs Finnmarkskysten. Foto: Paul Eric Aspholm, NIBIO

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

The Arctic is one of the regions most sensitive to global warming, for which climate and environmental proxy archives are largely insufficient. Arctic driftwood provides a unique resource for research into the circumpolar entanglements of terrestrial, coastal and marine factors and processes – past, present, future. Here, first dendrochronological and wood anatomical insights into 639 Arctic driftwood samples are presented. Samples were collected across northern Norway (n =430) and north-western Iceland (n =209) in 2022. The overall potentials and limitations of Arctic driftwood to improve tree-ring chronologies from the boreal forest, and to reconstruct changes in sea ice extent and ocean current dynamics are discussed. Finally, the role driftwood has possibly played for Arctic settlements in the past hundreds of years is examined.