Hopp til hovedinnholdet

Grensesprengende i Pasvikelva

P9070236

Fuglefestival på Varlama. Foto: NIBIO.

Omlag femti mennesker var nylig samlet til internasjonal fuglefestival på holmen Varlama i den russiske delen av Pasvikelva. Dette er mer spesielt enn man kanskje skulle tro.

Pasvikdalen i Øst-Finnmark er viden kjent for sin unike natur og sitt fantastiske fugleliv. Hvert år kommer tilreisende fuglekikkere og fugleinteresserte fra fjern og nær. De må imidlertid nøye seg med å oppleve den norske delen av dalen. Schengens yttergrense går midt i Pasvikelva og beskyttes av norske grensevakter. Her gjelder: hit, men ikke lenger. 

Den lille holmen Varlama ligger på russisk side av grensen. Øya ligger bare et langt steinkast fra den norske elvebredden, men er likevel praktisk talt utilgjengelig. 

- Varlama inngår i naturreservatet Pasvik Zapovednik, forklarer forsker Paul Eric Aspholm ved NIBIO Svanhovd. Dette er et område med urørt natur som hovedsakelig brukes til vitenskapelig forskning og som ikke er åpent for allmenn ferdsel. I tillegg ligger reservatet midt inne i den russiske grensesonen. Verken russere eller utlendinger kommer hit uten spesialtillatelse.

Ved fugleplakatene
Deltagerne på Pasvikdalens første internasjonale fuglefestival. Foto: NIBIO.

Eksklusivt besøk på historisk holme

De norske deltagerne på Pasvikdalens første internasjonale fuglefestival fikk med andre ord en svært eksklusiv opplevelse da de nylig kunne stige i land på holmen der den norske ornitologen Hans Thomas Lange Schaanning bosatte seg i 1902. En kopi av huset hans ble gjenreist for tjue år siden og brukes i dag som feltstasjon for Pasvik Zapovednik. Like i nærheten er et gammelt militært grensevakttårn bygget om til fugleobservasjonstårn. 

Alle deltagere 2
Alle festivaldeltagerne samlet foran Schaanninghuset på Varlama. Foto: NIBIO.

På festivalen deltok blant annet 16 elever fra Pasvik folkehøyskole, representanter for Pasvik Zapovednik og NIBIO Svanhovd, lærere og rektorer fra Petsjenga kommune, samt frivillige ansatt på smelteverket Kola MMC. Det norske forsvaret bisto med båtskyss over elva, og representanter for norsk og russisk Grensekommissariat var til stede under selve grensekryssingen. 

Vladimir Chizhov, direktør for Pasvik Zapovednik, åpnet dagen med å rose det 25 år lange samarbeidet, vennskapet og felleskapet mellom NIBIO Svanhovd og Pasvik Zapovednik. 

- Dette samarbeidet er et eksempel til etterfølgelse, understreket også grenseinspektør Ulf Gøran Mathisen. Et godt, faglig samarbeid med langsiktig perspektiv og gode resultater på kort tid.

P9070027
Forsvaret bisto med transport av norske deltagere over grensen. Foto: NIBIO.

Fugleforedrag og artsjakt

Mer enn 235 fuglearter er så langt registrert i Pasvikdalen. De fleste er trekkfugler og bryr seg lite om landegrensene i området. En rekke ulike arter ble identifisert i løpet av festivalen. 

Forsker Paul Eric Aspholm fortalte engasjert om fuglelivet i Pasvik og hvordan man kan skille de ulike artene fra hverandre. Han understreket også viktigheten av å utvikle og bevare samarbeid og faglig utveksling med våre russiske naboer og samarbeidspartnere. 

- Gjennom å forstå naturen kan vi bedre forstå framtiden vår. 

P9070316
Traner på høsttrekk langs Pasvikelva. Foto: NIBIO.

Kunnskapsutveksling på tvers av landegrensene 

- Vi er stolte over at vi selv i disse geopolitisk tøffe tider kan utvide vårt gode samarbeid med Pasvik Zapovednik, forteller stasjonsleder Anne Wikan ved NIBIO Svanhovd. 

- Fuglefestivalen på Varlama er et godt eksempel på grenseløs naturformidling. For første gang har norsk ungdom kunnet besøke et strengt regulert naturreservat i den russiske grensesonen, uten verken pass eller vanlig visum. Her har de fått opplæring om fuglelivet i grenseområdet av norske og russiske fagfolk. 

- En stor takk til norske og russiske grensekommissariat som har gjort det mulig å åpne grensen på denne måten.

 

Mer enn 25 år med grensekryssende samarbeid

Opprettelsen av Pasvik Zapovednik og Pasvik naturreservat, var i sin tid et resultat av miljøvernavtalen mellom Norge og Russland, og en del av en viktig innsats for økt internasjonalt miljøvernsamarbeid i nord. 

Fra norsk side hadde man lenge arbeidet med planene om å verne Fjærvannet i Øvre Pasvik. Initiativet til et felles norsk-sovjetisk naturreservat ble tatt i 1989, under et møte mellom miljøvernmyndighetene i Murmansk oblast og Finnmark fylke. I juni 1990 ble det gjennomført en felles befaring og både de militære grensestyrkene og grensekommissærene viste stor velvilje allerede den gang. 

Den russiske delen ble formelt vernet i 1992, den norske i 1993. Til sammen utgjør de to verneområdene 166 km2 av Pasvikdalens unike våtmarker. 

Fuglefestivalen på Varlama er en del av et mangeårig samarbeid mellom NIBIO Svanhovd, Pasvik Zapovednik og Fylkesmannen i Finnmark. I mer enn 25 år har samarbeidet omfattet alt fra naturfaglige registreringer, miljøovervåking, deling av naturinformasjon, forskerutveksling, miljøundervisning, bokproduksjon og datasamarbeid, til bygging av feltstasjon, miljøskole og andre praktiske tiltak.

Årlige vannfugltellinger på begge sider av Pasvikelva har pågått siden 1996.

P9070255.JPG
Natalia Polikarpova, vitenskapsdirektør ved Pasvik zapovednik. Foto: NIBIO.
Paul 2.jpg
Forsker Paul Eric Aspholm registrerer hvilke fuglearter som ble observert i løpet av festivalen. Foto: NIBIO.
P9070309.JPG
Foto: NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.