Hopp til hovedinnholdet

Fryser ned friske planter for framtida

22-01-flytende-nitrogen-håkon-sverdvik

Foto: Håkon Sverdvik.

Både potet og viktige hagebruksvekster som jordbær og bringebær formeres ved vegetativ formering. For å unngå stadig større skader av virus og andre sjukdommer som lever inne i plantene, må det finnes friske morplanter.

Det er kostnadskrevende både å fremstille, og å vedlikeholde helt friske morplanter fra år til år. Derfor trenger planteprodusentene nye teknologier som reduserer kostnadene ved å vedlikeholde friske morplanter.

Kryopreservering defineres som lagring av levende celler, vevsbiter, organer og organismer ved svært lav temperatur, vanligvis i flytende nitrogen ved – 196 °C. Kryopreservering av plantemateriale har gjennomgått en stor utvikling de siste 15 årene, slik at det nå er gode oppskrifter for nedfrysing og kryopreservering av mange planteslag. Kryoteknikker brukes nå også til rensing av sjuke planter.

 

Egen oppskrift for hvert planteslag

Næringsaktører kommer derfor til NIBIO for å få lagd helt friske morplanter som kan langtidslagres. Deretter utvikler vi oppskrifter for hvert planteslag slik at de kan fryses ned og lagres i mange år, og så tines og dyrkes videre.

Først ut er sorter av begonia, bringebær, bjørnebær, jordbær, margeritt, potet og sjalottløk, fordelt på 4 ulike prosjekter.

NIBIO har det faglige hovedansvaret og arbeidet utføres i nært samarbeid med samarbeidspartnere. Norske samarbeidspartnere er: Sagaplant, NMBU, Graminor, Norsk Genressurssenter, Grønn Næringskompetanse, Piql, Tiboplant og Norner.

Fakta

Formål: Kostnadseffektiv og sikker langtidslagring av friske morplanter av vegetativt formerte planteslag.

Samarbeid: Internasjonale partnere i Kina, Belgia, Tyskland, Peru, Sverige, Skottland og Tsjekkia i tillegg til norske som nevnt i teksten.

Finansiering: Norges forskningsråd i samspill med interesserte bedrifter, Gartnerhallen, NORGRO, samt flere gartnerier og settepotetforretninger.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.