Hopp til hovedinnholdet

Forventede forbrukerprisøkninger på mat i april

COLOURBOX4232692_cropped.jpg

Foto: Colourbox.com

Fra mars til april gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge opp med 3,0 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,3 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 3,8 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har økt med 3,2 prosent i samme periode.

Samtlige hovedgrupper av mat har hatt en øking i prisene den siste måneden. Prisen på egg økte mest med 6,6 prosent. Årsaken til den store økingen skyldes en priskorreksjon fra forrige måned, da prisen på egg ble satt ekstra mye ned som følge av «lokketilbud». Også prisen på frukt og grønt økte en del denne måneden. Det er ikke uvanlig at prisen på frukt og grønt øker en god del i april og mai måned, så denne økningen var forventet. For øvrige matvarer var det også forventet en liten økning da prisene gikk ned i forrige måned. Figuren nedenfor viser siste måneds prisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer.

matpriser april2016.png

Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt økte med 5,4 prosent den siste måneden. Fra april 2015 til april 2016 har prisen økt med 1,7 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde en øking i prisene på 7,3 prosent den siste måned, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en prisøkning på 6,0 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede/fryste/konservert frukt- og grønnsaker), hadde en øking i prisene på 1,0 prosent den siste måneden.

 

Kjøttvarer:

Prisen på kjøttvarer økte med 2,2 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 4,4 prosent. Prisen på samtlige kjøttslag har økt det siste året. Storfekjøtt «biffer og fileter» økte med 4,7 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 4,4 prosent, fjørfekjøtt har økt med 6,6 prosent, svinekjøtt har økt med 3,5 prosent og prisen på lammekjøtt har økt med 12,7 prosent. Fra mars til april gikk prisen på samtlige dyreslag opp. Prisen på lammekjøtt økte med 5,2 prosent, prisen på svinekjøtt økte med 2,3 prosent, Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» økte med 1,0 prosent, prisen på fjørfekjøtt økte med 1,7 prosent, mens prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 0,2 prosent.

 

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 2,5 prosent. I denne perioden har prisen på smør økt med 1,5 prosent, ost har økt med 1,6 prosent, mens prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 3,0 prosent. Prisen på andre melkeprodukter har økt med 4,4 prosent. I april viser indeksen for meierivarer en øking i forbrukerprisene på meierivarer med 0,8 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk opp med 0,2 prosent den siste måneden, og indeksen for smør gikk opp med 0,9 prosent. Også indeksen for ost gikk opp (1,2 prosent), men størst prisøkning var det på gruppen andre meierivarer med 4,8 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 6,6 prosent den siste måneden. Fra april 2015 til april 2016, har prisen på egg imidlertid gått ned med 4,7 prosent.
 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer var uendret siste måned, men har de 12 siste månedene økt med 2,4 prosent. Ser man på prisutviklingen de siste 12 månedene har engrosprisen på smør gått mest opp med 2,9 prosent. Prisen på gruppen «melk, yoghurt og fløte» har økt med 2,6 prosent, mens prisen på ost har økt med 2,2 prosent.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg vært uendret. Engrosprisen på egg var også uendret den siste måneden.

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. Den siste måneden var engrosprisen på lam og svin uendret, mens prisen på storfe og fjørfe økte med hhv. 1,5 prosent og 0,1 prosent.  I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på svin vært uendret, mens engrosprisen på storfe og fjørfe har økt med hhv. 2,1 prosent og 0,2 prosent. Engrosprisen på lam har i samme periode gått ned med 0,9 prosent.
 

Produsentpriser

De siste 12 månedene har produsentprisen på svin og storfe økt med hhv. 4,0 prosent og 2,3 prosent, mens for lam har produsentprisen gått ned med 3,0 prosent. Den siste måneden har produsentprisen på storfe, lam og svin gått opp med hhv. 2,1 prosent, 0,3 prosent og 0,2 prosent.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.