Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerpriser på mat og alkoholfrie drikkevarer gikk opp i mai

COLOURBOX3877480_cropped.jpg

Foto: Colourbox.com

Fra april til mai gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge opp med 0,1 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,3 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 2,3 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har økt med 3,4 prosent i samme periode.

Prisen på egg økte med 4,3 prosent fra april til mai. Det er andre måneden på rad at forbrukerprisen på egg øker mest. Årsaken skyldes en ytterligere priskorreksjon fra forrige måned, da prisen på egg fremdeles var lav i forbindelse med at egg var «lokketilbud» rundt påsketider. Også prisen på frukt og grønt økte en del denne måneden. Det er ikke uvanlig at prisen på frukt og grønt øker en god del i april og mai måned, så denne økningen var ikke helt uventet. Figuren nedenfor viser siste måneds prisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer.

matpriser mai2016.png

 

Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt økte med 2,9 prosent den siste måneden. Fra mai 2015 til mai 2016 har prisen gått ned med 0,7 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde en øking i prisene på 4,0 prosent den siste måned, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en prisøkning på 3,8 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede/fryste/konservert frukt- og grønnsaker), hadde en nedgang i prisene på 0,5 prosent den siste måneden.


Kjøttvarer:

Prisen på kjøttvarer gikk ned med 0,7 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 2,2 prosent. Prisen på samtlige kjøttslag har økt det siste året. Storfekjøtt «biffer og fileter» økte med 1,7 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 3,1 prosent, fjørfekjøtt har økt med 6,0 prosent, svinekjøtt har økt med 0,7 prosent og prisen på lammekjøtt har økt med 8,3 prosent. Fra april til mai gikk prisen på lammekjøtt ned med 0,7 prosent, prisen på svinekjøtt gikk ned med 1,7 prosent og prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» gikk ned med 0,2 prosent. Prisen på fjørfekjøtt økte med 1,1 prosent, mens prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 0,7 prosent.
 

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 0,9 prosent. I denne perioden har prisen på smør økt med 1,2 prosent, ost har økt med 0,4 prosent, mens prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 0,8 prosent. Prisen på andre melkeprodukter har økt med 7,1 prosent. I mai viser indeksen for meierivarer en reduksjon i forbrukerprisene på meierivarer med 0,9 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk ned med 1,2 prosent den siste måneden og indeksen for smør gikk ned med 2,4 prosent. Også indeksen for ost gikk ned (0,7 prosent). Indeksen for andre meierivarer økte imidlertid med 1,1 prosent.


Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 4,3 prosent den siste måneden. Fra mai 2015 til mai 2016, har prisen på egg imidlertid gått ned med 2,5 prosent.


 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer var uendret siste måned, men har de 12 siste månedene økt med 2,4 prosent. Ser man på prisutviklingen de siste 12 månedene har engrosprisen på smør gått mest opp med 2,9 prosent. Prisen på gruppen «melk, yoghurt og fløte» har økt med 2,6 prosent, mens prisen på ost har økt med 2,2 prosent.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg økt med 0,1 prosent. Engrosprisen på egg var uendret den siste måneden.

Engrospriser på kjøtt foreligger ikke ved publiseringstidspunkt. Disse vil bli publisert i de faste tabellene så snart de foreligger (se link nederst i artikkelen).

 

Produsentpriser

Produsentpriser på kjøtt foreligger ikke ved publiseringstidspunkt. Disse vil bli publisert i de faste tabellene så snart de foreligger.

 

 

Foto: Colourbox.com

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.