Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerpriser på mat gikk ned i august

Matprat_Storfe-ravarer-MP-07157_1024_cropped.jpg

Foto: Matprat.no

Fra juli til august gikk forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer ned med 3,4 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk samtidig ned med 0,8 prosent. De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer gått ned med 1,7 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 1,3 prosent.

Forbrukerpriser 

Den siste måneden har forbrukerprisen på samtlige varegrupper gått ned, der forbrukerprisen på meierivarer gikk mest ned med 4,3 prosent.

matpriser 0917.png
Forbrukerpriser på mat. Prosentvis endring siste måned.


Meierivarer:

Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på meierivarer ned med 4,3 prosent, der prisen på melk, yoghurt og fløte gikk ned med 3,5 prosent, smør gikk ned med 5,3 prosent, ost gikk ned med 5,4 prosent og andre meierivarer gikk ned med 5,9 prosent. Fra august 2016 til august 2017 gikk prisen på meierivarer ned med 1,0 prosent. I denne perioden har prisen på melk, yoghurt og fløte gått ned med 0,7 prosent, prisen på ost har gått ned med 1,6 prosent, prisen på smør har gått ned med 2,4 prosent, mens prisen for andre meierivarer har økt med 1,2 prosent.

 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer gikk ned med 2,4 prosent fra juli til august. Fra august 2016 til august 2017 har forbrukerprisen på kjøtt gått ned med 3,9 prosent. Den siste måneden økte forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter med 1,8 prosent og forbrukerprisen på lam økte med 6,8 prosent. Forbrukerprisen på svinekjøtt har den siste måneden gått ned med 4,7 prosent, forbrukerprisen på både bearbeidende produkter av storfekjøtt har gått ned med 0,7 prosent mens forbrukerprisen på fjørfekjøtt har gått ned med 1,2 prosent. Fra august 2016 til august 2017 har forbrukerprisen på «storfekjøtt biffer og fileter» økt med 2,8 prosent. I samme periode har forbrukerprisen på svinekjøtt gått ned med 2,8 prosent, bearbeidende produkter av storfekjøtt har gått ned med 1,7 prosent, forbrukerprisen på fjørfekjøtt har gått ned med 6,3 prosent, mens forbrukerprisen på lammekjøtt har gått ned med 6,6 prosent.

 

Frukt og grønt:

Den siste måneden har forbrukerprisen på frukt og grønt gått ned med 4,1 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt gått ned med 4,8 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der prisen på frisk frukt gikk ned med 4,7 prosent den siste måned, prisen på friske grønnsaker gikk ned med 4,2 prosent og prisen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) gikk ned med 2,6 prosent. Fra august 2016 til august 2017 har forbrukerprisen på frisk frukt gått ned med 6,6 prosent, friske grønnsaker har gått ned med 6,1 prosent mens forbrukerprisen på diverse frukt og grønt har gått økt med 1,0 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 1,7 prosent den siste måneden. Fra august 2016 til august 2017 har forbrukerprisen på egg økt med 6,6 prosent. 

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer var uendret den siste måneden. 12 måneders indeksen (august 2016 til august 2017) viser at engrosprisen på meierivarer har økt med 5,4 prosent. Engrosprisen på smør og ost har økte med hhv. 9,4 prosent og 9,0 prosent mens engrosprisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 2,6 prosent og engrosprisen på andre meierivarer har økt med 5,5 prosent de siste 12 månedene.

Engrosprisen på storfe og svin har vært uendret den siste måneden, mens engrosprisen på lam har økt med 6,2 prosent og engrosprisen på kylling har økt med 0,4 prosent. Fra august 2016 til august 2017 har engrosprisen på storfe økt med 3,9 prosent, engrosprisen på lam, svin og kylling har gått ned med hhv. 4,2 prosent, 0,9 prosent og 6,5 prosent.

Engrosprisen på egg gikk ned med 0,2 prosent den siste måneden. 12 måneders engrosprisindeks på egg viser at prisene i august 2017 ligger 1,5 prosent høyere enn prisene i august 2016.

 

Produsentpriser

Fra august 2016 til august 2017 gikk produsentprisene på storfe (uten trekk for omsetningsavgiften) opp med 6,1 prosent. Den siste måneden (juli til august) var produsentprisen på storfe uendret.

Produsentprisindeksen på lam (uten trekk for omsetningsavgiften) viser at produsentprisen gikk ned med 10,2 prosent fra august 2016 til august 2017. Den siste måneden har produsentprisen på lam økt med 10,2 prosent.

12 måneders produsentprisindeks på svin viser at produsentprisen (uten trekk for omsetningsavgiften) gikk ned med 3,6 prosent fra august 2016 til august 2017. Den siste måneden har produsentprisen på svin vært uendret.

Fra august 2016 til august 2017 har noteringsprisen på melk økt med 0,4 prosent. Den siste måneden (fra juli til august), økte noteringsprisen på melk med 0,4 prosent.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.