Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisene på mat- og drikkevarer gikk ned i oktober

COLOURBOX3877480_cropped.jpg

Foto: www.colourbox.com

Fra september til oktober gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge ned med 0,4 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) økte med 0,5 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 3,2 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har til sammenligning økt med 3,7 prosent i samme periode. Den siste måneden har prisen på hovedgruppen frukt og grønt gått mest ned med 3,2 prosent, mens prisen på egg har økt mest med 1,3 prosent. Figuren nedenfor viser siste måneds forbrukerprisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer.

matpriser1116.jpg

 

Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt gikk ned med 3,2 prosent den siste måneden. Fra oktober 2015 til oktober 2016 har prisen gått ned med 0,1 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde en nedgang i prisene på 2,3 prosent den siste måned, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en nedgang på 5,7 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede/fryste/konservert frukt- og grønnsaker), hadde en nedgang i prisene på 0,4 prosent den siste måneden. De siste 12 månedene har forbrukerprisen for gruppen «frisk frukt» gått ned med 0,2 prosent, «friske grønnsaker» har gått ned med 2,2 prosent mens «diverse frukt og grønt» har økt med 3,8 prosent.

 

Kjøttvarer:

Prisen på kjøttvarer har gått ned med 0,8 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 2,3 prosent. Den siste måneden gikk forbrukerprisen på storfekjøtt «biffer og fileter» ned med 0,8 prosent, mens forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 0,1 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt og svinekjøtt gikk begge ned med 0,5 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har den siste måneden gått ned med 10,3 prosent. Fra oktober 2015 til oktober 2016 har forbrukerprisen på samtlige kjøttslag økt. Prisen på lammekjøtt har økt med 1,4 prosent, prisen på svinekjøtt har økt med 1,7 prosent, prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» har økt med 0,1 prosent, prisen på fjørfekjøtt har økt med 6,3 prosent mens prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt har økt med 3,8 prosent.

 

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 2,8 prosent. I denne perioden har prisen på smør økt med 0,2 prosent, ost har økt med 2,8 prosent, prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 2,5 prosent, mens prisen på øvrige meieriprodukter har økt med 9,2 prosent. Fra september til oktober viser indeksen at prisene på meierivarer økte med 0,8 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk ned med 0,2 prosent den siste måneden, indeksen for smør gikk ned med 0,7 prosent, mens indeksen for ost økte med 1,9 prosent og indeksen for andre meierivarer økte med 2,9 prosent. 

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 1,3 prosent den siste måneden. Fra oktober 2015 til oktober 2016, har prisen på egg økt med 2,5 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer (også alle undergrupper) var uendret siste måned (september til oktober). Engrosprisen på meierivarer har de 12 siste månedene gått ned med 0,6 prosent. Ser man nærmere på prisutviklingen de siste 12 månedene har engrosprisen på smør gått ned med 4,2 prosent, mens engrosprisen på ost har gått ned med 4,0 prosent. Engrosprisen på gruppen «melk, yoghurt og fløte» har i samme periode økt med 2,1 prosent.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg økt med 0,9 prosent. Fra september til oktober var engrosprisen på egg uendret.

Engrosprisen på fjørfe gikk ned med 1,0 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste måneden har engrosprisen på fjørfe gått ned med 3,4 prosent.

Engrosprisen på svin økte fra september til oktober med 1,2 prosent, engrosprisen på lammekjøtt gikk ned med 5,8 prosent, mens engrosprisen på storfekjøtt var uendret. Fra oktober 2015 til oktober 2016 har engrosprisen på svinekjøtt vært uendret, engrosprisen på storfekjøtt har økt med 2,8 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt har gått ned med 7,1 prosent. Det er forventet at prisen på lam vil gå ytterligere ned neste måned. 

 

Produsentpriser

Fra september til oktober gikk produsentprisen på lam ned med 8,7 prosent, mens den var endret på storfe. Produsentprisen på svin har i samme periode økt med 1,5 prosent. I løpet av de 12 siste månedene, har produsentprisen på storfe økt med 4,2 prosent og produsentprisen på svin har økt med 4,7 prosent. Produsentprisen på lam har de 12 siste månedene gått ned med 11,0 prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.