Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisene på mat- og drikkevarer gikk ned i november

Matpriser-juli16-colourbox.jpg

Foto: www.colourbox.com

Fra oktober til november gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge ned med 0,9 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) økte med 0,2 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 1,6 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har til sammenligning økt med 3,5 prosent i samme periode. Den siste måneden har prisen på hovedgruppen frukt og grønt gått mest ned med 6,2 prosent, mens prisen på kjøttvarer har økt mest med 1,1 prosent. Figuren nedenfor viser siste måneds forbrukerprisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer.

matpriser1216.png

 

Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt gikk for andre måned på rad mest ned. Fra oktober til november var nedgangen på hele 6,2 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde en nedgang i prisene på 9,5 prosent den siste måned, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en nedgang på 6,0 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker), hadde en økning i prisene på 0,2 prosent den siste måneden. Fra november 2015 til november 2016 har prisen for varegruppen frukt og grønt gått ned med 6,2 prosent. De siste 12 månedene har forbrukerprisen for gruppen «frisk frukt» gått ned med 11,6 prosent, «friske grønnsaker» har gått ned med 6,7 prosent mens «diverse frukt og grønt» har økt med 5,7 prosent. 

 

Kjøttvarer:

Kjøttvarer er den eneste matvaregruppen som hadde økte priser den siste måneden. Prisen på kjøttvarer har økt med 1,1 prosent fra oktober til november. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 1,6 prosent. Den siste måneden gikk forbrukerprisen på storfekjøtt «biffer og fileter» ned med 2,6 prosent, mens forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 1,2 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt gikk ned med 0,6 prosent, mens prisen på svinekjøtt økte med 1,1 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har den siste måneden økt med 15,4 prosent. Fra november 2015 til november 2016 har forbrukerprisen på de fleste kjøttslag økt. Prisen på lammekjøtt har økt med 4,2 prosent, prisen på svinekjøtt har økt med 0,9 prosent, prisen på fjørfekjøtt har økt med 7,2 prosent, prisen på «bearbeidende produkter av storfekjøtt har økt med 2,1 prosent, mens prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» har gått ned med 1,8 prosent.

 

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 1,3 prosent. I denne perioden har prisen på ost økt med 2,2 prosent, smør har gått ned med 1,3 prosent, prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 0,2 prosent, mens prisen på øvrige meieriprodukter har økt med 8,8 prosent. Fra oktober til november viser indeksen at prisene på meierivarer gikk ned med 1,2 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk ned med 2,0 prosent den siste måneden, indeksen for smør gikk ned med 1,3 prosent, prisen på ost gikk ned med 0,2 prosent, mens prisen for andre meierivarer økte med 0,1 prosent. 

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 1,4 prosent den siste måneden. Fra november 2015 til november 2016, har prisen på egg økt med 1,7 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer (også alle undergrupper) var uendret siste måned (oktober til november). Engrosprisen på meierivarer har de 12 siste månedene gått ned med 0,6 prosent. Ser man nærmere på prisutviklingen de siste 12 månedene har engrosprisen på smør gått ned med 4,2 prosent, mens engrosprisen på ost har gått ned med 4,0 prosent. Engrosprisen på gruppen «melk, yoghurt og fløte» har i samme periode økt med 2,1 prosent.

Engrosprisen på fjørfe var uendret den siste måneden. I løpet av de 12 siste måneden har engrosprisen på fjørfe gått ned med 3,3 prosent.

Engrosprisen på svinekjøtt og storfekjøtt økte begge fra oktober til november med 1,2 prosent, engrosprisen på lammekjøtt gikk ned med 1,6 prosent. Fra november 2015 til november 2016 har engrosprisen på svinekjøtt vært uendret, engrosprisen på storfekjøtt har økt med 3,5 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt har gått ned med 8,5 prosent.

 

Produsentpriser

Fra oktober til november gikk produsentprisen på lam ned med 2,4 prosent. Produsentprisen på storfe og svin har i samme periode økt med hhv. 1,4 prosent og 1,5 prosent. I løpet av de 12 siste månedene, har produsentprisen på storfe økt med 5,0 prosent og produsentprisen på svin har økt med 4,6 prosent. Produsentprisen på lam har de 12 siste månedene gått ned med 13,1 prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.