Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisene på mat og alkoholfrie drikkevarer økte i januar

Matpriser-juli16-colourbox.jpg

Foto: www.colourbox.com

Fra desember 2016 til januar 2017 økte forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge med 0,6 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk samtidig ned med 0,1 prosent. De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer økt med 2,0 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 2,8 prosent.

Forbrukerpriser 

Den siste måneden har forbrukerprisen på meierivarer, kjøttvarer og egg gått ned, mens forbrukerprisen på frukt og grønt, fisk og andre mat- og alkoholfrie drikkevarer har økt.

norsk011.png

Meierivarer:

Fra januar 2016 til januar 2017 har prisen på meierivarer økt med 0,2 prosent. Den siste måneden gikk prisen på meierivarer ned med 0,2 prosent. Forbrukerprisindeksen på melk, yoghurt og fløte gikk den siste måneden ned med 0,4 prosent, mens forbrukerprisen på smør, ost og andre meierivarer økte med hhv. 0,5 prosent, 0,2 prosent og 0,4 prosent. Fra januar 2016 til januar 2017 viser indeksen at prisen på melk, yoghurt og fløte har gått ned med 0,6 prosent, indeksen for smør har gått ned med 2,5 prosent, indeksen på ost har økt med 1,6 prosent, mens prisen for andre meierivarer er indeksen uendret.

 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer gikk ned med 0,7 prosent fra desember 2016 til januar 2017. Fra januar 2016 til januar 2017 økte forbrukerprisen på kjøtt med 0,3 prosent. Den siste måneden økte forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter med 1,1 prosent, mens forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 0,5 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt gikk ned med 1,8 prosent, mens forbrukerprisen på svinekjøtt gikk ned med 0,3 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har den siste måneden gått mest ned med 2,6 prosent. Fra januar 2016 til januar 2017 har forbrukerprisen på storfekjøtt «biffer», svinekjøtt, fjørfekjøtt, og bearbeidende produkter av storfekjøtt økt med hhv. 1,5 prosent, 0,4 prosent, 4,8 prosent og 1,3 prosent. I samme periode har prisen på lammekjøtt og reinsdyrkjøtt, gått ned med hhv. 0,8 prosent og 1,4 prosent.

 

Frukt og grønt:

Fra desember 2016 til januar 2017 økte forbrukerprisen på frukt og grønt med 0,6 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der frisk frukt, hadde en nedgang i prisene på 0,2 prosent den siste måned, mens friske grønnsaker hadde en prisøkning på 2,1 prosent. Prisen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) hadde en nedgang på 0,1 prosent den siste måneden. Fra januar 2016 til januar 2017 har forbrukerprisen på frukt og grønt økt med 4,6 prosent. Forbrukerprisen for frisk frukt har i denne perioden økt med 6,3 prosent, friske grønnsaker har økt med 4,6 prosent mens diverse frukt og grønt har gått ned med 1,4 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 1,4 prosent den siste måneden. Fra januar 2016 til januar 2017 har forbrukerprisen på egg økt med 0,5 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer gikk ned den siste måneden med 0,2 prosent (desember 2016 til januar 2017). Engrosprisene har den siste måneden vært uendret for gruppene smør, ost og andre meierivarer, mens for gruppen melk yoghurt og fløte har engrosprisene gått ned med 0,3 prosent. 12 måneders indeksen (januar 2016 til januar 2017) viser at engrosprisen på meierivarer har gått ned med 0,9 prosent, der engrosprisen på smør gikk ned med 4,2 prosent, engrosprisen på ost gikk ned med 3,5 prosent og engrosprisen på andre meierivarer gikk ned med 0,5 prosent. Engrosprisen på melk, yoghurt og fløte har i samme periode økt med 1,2 prosent.

Fra januar 2016 til januar 2017 har engrosprisen på fjørfe gått ned med 6,4 prosent. Engrosprisen på fjørfe har den siste måneden (desember 2016 til januar 2017) økt med 0,3 prosent.

Engrosprisen på egg gikk ned med 0,5 prosent fra desember 2016 til januar 2017. 12 måneders engrosprisindeks på egg viser at prisene i januar 2017 ligger 0,5 prosent lavere enn prisene i januar 2016.

Engrosprisen har den siste måneden gått ned med 0,8 prosent på storfekjøtt, 4,7 prosent på lammekjøtt og 1,2 prosent på svinekjøtt. Fra januar 2016 til januar 2017 har engrosprisen på svinekjøtt vært uendret, engrosprisen på storfekjøtt har økt med 1,9 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt har gått ned med 12,3 prosent.

 

Produsentpriser

12 måneders indeksen på storfe (uten trekk for omsetningsavgiften) fra januar 2016 til januar 2017, viser at prisene økte med 2,2 prosent. Den siste måneden har produsentprisen på storfe gått ned med 2,2 prosent.

Produsentprisindeksen på lam (uten trekk for omsetningsavgiften) viser at produsentprisen gikk ned med 22,5 prosent fra januar 2016 til januar 2017. Den siste måneden har produsentprisen på lam gått ned med 8,4 prosent.

12 måneders produsentprisindeks på svin viser at produsentprisen (uten trekk for omsetningsavgiften), gikk ned med 5,5 prosent fra januar 2016 til januar 2017. Den siste måneden har produsentprisen på svin gått ned med 5,2 prosent.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.