Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisene på mat- og alkoholfrie drikkevarer økte i februar

Matprat_Storfe-ravarer-MP-07157_1024_cropped.jpg

Foto: www.matprat.no

Fra januar 2017 til februar økte forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge med 1,5 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk samtidig opp med 0,4 prosent. De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer økt med 0,1 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 2,5 prosent.

Forbrukerpriser 

Den siste måneden har forbrukerprisen på kjøttvarer gått ned, mens forbrukerprisen på øvrige matvaregrupper har økt.

 

matpriser_0317.png
Forbrukerprisene på mat. Prosentvis endring siste måned.

 

Meierivarer:

Fra februar 2016 til februar 2017 gikk prisen på meierivarer ned med 0,1 prosent. Den siste måneden økte imidlertid forbrukerprisen på meierivarer med 2,4 prosent. Forbrukerprisindeksen på melk, yoghurt og fløte økte med 3,5 prosent, på smør økte den med 2,5 prosent, på ost økte den med 0,9 prosent og på andre meierivarer økte forbrukerprisindeksen med 4,9 prosent. Fra februar 2016 til februar 2017 viser forbrukerprisindeksen at prisen på melk, yoghurt og fløte har gått ned med 0,7 prosent, mens prisen på smør har gått ned med 1,7 prosent. I samme periode har prisen på ost økt med 0,7 prosent, mens prisen for andre meierivarer har økt med 2,4 prosent.

 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer gikk ned med 0,9 prosent fra januar til februar. Fra februar 2016 til februar 2017 økte forbrukerprisen på kjøtt gått ned med 3,4 prosent. Den siste måneden økte forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter med 0,8 prosent, forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 0,1 prosent og forbrukerprisen på svinekjøtt økte med 0,3 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt gikk den siste måneden ned med 0,6 prosent, mens forbrukerprisen på lammekjøtt gikk ned med 17,0 prosent. Fra februar 2016 til februar 2017 har forbrukerprisen på storfekjøtt «biffer og fileter» økt med 0,7 prosent, mens forbrukerprisen har gått ned på bearbeidende produkter av storfekjøtt (0,1 prosent), svinekjøtt (3,1 prosent), lammekjøtt (12,6 prosent) og fjørfekjøtt (3,6 prosent).

 

Frukt og grønt:

Fra januar til februar økte forbrukerprisen på frukt og grønt med 3,8 prosent, og i løpet av de siste 12 månedene har prisen økt med 3,4 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der prisen på frisk frukt økte med 3,6 prosent den siste måned, prisøkningen på friske grønnsaker var 4,8 prosent, mens prisøkningen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) var på 2,4 prosent. Fra februar 2016 til februar 2017 har forbrukerprisen på frisk frukt økt med 3,9 prosent, friske grønnsaker har økt med 7,3 prosent mens forbrukerprisen på diverse frukt og grønt har gått ned med 3,4 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 1,2 prosent den siste måneden. Fra februar 2016 til februar 2017 har forbrukerprisen på egg økt med 0,7 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer økte med 2,3 prosent den siste måneden. For gruppen melk yoghurt og fløte økte engrosprisene med 2,5 prosent. Engrosprisen på smør økte med 2,0 prosent, engrosprisen på ost økte med 1,9 prosent, mens engrosprisen på andre meierivarer økte med 2,8 prosent. 12 måneders indeksen (februar 2016 til februar 2017) viser at engrosprisen på meierivarer har gått ned med 0,6 prosent, der engrosprisen på smør gikk ned med 4,3 prosent, engrosprisen på ost gikk ned med 3,7 prosent.  Engrosprisen på melk, yoghurt og fløte har i samme periode økt med 1,9 prosent mens engrosprisen på andre meierivarer har økt med 0,4 prosent.

Engrosprisen på storfekjøtt har den siste måneden økt med 1,0 prosent og engrosprisen på lammekjøtt har økt med 3,3 prosent. Engrosprisen på svinekjøtt og fjørfekjøtt har imidlertid gått ned med hhv. 0,9 prosent og 0,3 prosent. Fra februar 2016 til februar 2017 har engrosprisen på storfekjøtt økt med 2,9 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt, svinekjøtt og fjørfekjøtt har gått ned med hhv. 9,4 prosent, 0,9 prosent og 6,9 prosent.

Engrosprisen på egg gikk ned med 2,3 prosent den siste måneden. 12 måneders engrosprisindeks på egg viser at prisene i februar 2017 ligger 2,8 prosent lavere enn prisene i februar 2016.

 

Produsentpriser

Fra februar 2016 til februar 2017 gikk produsentprisene på storfe (uten trekk for omsetningsavgiften) opp med 3,5 prosent. Den siste måneden (januar til februar) har produsentprisen på storfe økt med 1,2 prosent.

Produsentprisindeksen på lam (uten trekk for omsetningsavgiften) viser at produsentprisen gikk ned med 17,7 prosent fra februar 2016 til februar 2017. Den siste måneden har produsentprisen på lam økt med 7,1 prosent.

12 måneders produsentprisindeks på svin viser at produsentprisen (uten trekk for omsetningsavgiften) gikk ned med 5,5 prosent fra februar 2016 til februar 2017. Den siste måneden har produsentprisen på svin vært uendret.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.