Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisene på mat- og alkoholfrie drikkevarer økte i 2016, men gikk ned i desember

COLOURBOX4232692_cropped.jpg

Foto: www.colourbox.com

Fra desember 2015 til desember 2016 økte forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge ned med 1,7 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) økte i samme periode med 3,5 prosent. Den siste måneden har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer gått ned med 2,8 prosent, mens SSBs konsumprisindeks gikk ned med 0,5 prosent.

Forbrukerpriser 

Sammenligner man gjennomsnittlig prisindeks på mat- og alkoholfrie drikkevarer i 2016 med 2015, økte prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer med 2,6 prosent. SSBs totale KPI indeks har til sammenligning økt med 3,5 prosent. Den siste måneden har prisen på samtlige hovedgrupper av mat- og alkoholfrie drikkevarer gått ned, der prisen på frukt og grønt gikk mest ned med 4,3 prosent.

Matpriser0117.png 

Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt gikk for tredje måneden på rad mest ned. Fra november til desember var nedgangen på 4,3 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der frisk frukt, hadde en nedgang i prisene på 6,0 prosent den siste måned, mens friske grønnsaker hadde en nedgang på 2,2 prosent. Prisen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) hadde en nedgang på 4,3 prosent den siste måneden. Fra desember 2015 til desember 2016 har forbrukerprisen på frukt og grønt gått ned med 4,3 prosent. Forbrukerprisen for frisk frukt har i denne perioden gått ned med 8,5 prosent, friske grønnsaker har gått ned med 4,3 prosent mens diverse frukt og grønt har økt med 4,7 prosent. Gjennomsnittlig forbrukerprisindeks på frukt og grønt i 2016 har gått ned med 0,2 prosent sammenlignet med 2015.

 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer gikk ned med 3,0 prosent fra november til desember. Fra desember 2015 til desember 2016 økte forbrukerprisen på kjøtt med 1,0 prosent. Gjennomsnittlig forbrukerprisindeks på kjøttvarer i 2016 har økt med 2,5 prosent sammenlignet med 2015. Den siste måneden økte forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter ned med 2,0 prosent, mens forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 0,8 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt gikk ned med 1,3 prosent, mens prisen på svinekjøtt gikk ned med 2,8 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har den siste måneden gått mest ned med 2,8 prosent. Fra desember 2015 til desember 2016 har forbrukerprisen på lammekjøtt, svinekjøtt, fjørfekjøtt og bearbeidende produkter av storfekjøtt økt med hhv. 0,6 prosent, 1,3 prosent, 3,4 prosent og 1,1 prosent. I samme periode har prisen på storfekjøtt biffer og fileter gått ned med 0,1 prosent, mens prisen på reinsdyrkjøtt har gått ned med 2,5 prosent.

 

Meierivarer:

Fra desember 2015 til desember 2016 har prisen på meierivarer gått ned med 0,4 prosent. Den siste måneden gikk prisen på meierivarer ned med 1,9 prosent. Gjennomsnittlig forbrukerprisindeks på meierivarer i 2016 har imidlertid økt med 1,5 prosent sammenlignet med 2015. Forbrukerprisindeksen på samtlige hovedgrupper av meierivarer har gått ned den siste måneden. Prisen på melk, yoghurt og fløte gikk ned med 1,1 prosent, prisen på ost gikk ned med 2,6 prosent, prisen på smør gikk ned med 2,3 prosent, mens prisen på andre meierivarer gikk ned med 4,0 prosent. Fra desember 2015 til desember 2016 viser indeksen at prisen på melk, yoghurt og fløte gikk ned med 1,6 prosent, indeksen for smør gikk ned med 2,8 prosent, indeksen på ost økte med 0,4 prosent, mens prisen for andre meierivarer økte med 10,8 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 1,0 prosent den siste måneden. Fra desember 2015 til desember2016 har prisen på egg gått ned med 1,0 prosent. Gjennomsnittlig forbrukerprisindeks på egg i 2016 har gått ned med 1,2 prosent sammenlignet med 2015.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer (også alle undergrupper) var uendret siste måned (november til desember). Den gjennomsnittlige engrosprisen på meierivarer økte med 0,9 prosent i 2016. Engrosprisen på meierivarer i desember 2016, ligger imidlertid 0,6 prosent lavere enn i desember 2015. Den årlige endringen av engrosprisen på de ulike hovedgruppene av meierivarer, viser at prisen på melk, yoghurt og fløte økte med 2,4 prosent. Prisen på smør gikk ned med 0,6 prosent, mens prisen på ost gikk ned med 0,9 prosent. 12 måneders indeksen (desember 2015 til desember 2016) viser at engrosprisen på melk, yoghurt og fløte økte med 2,1 prosent, engrosprisen på smør gikk ned med 4,2 prosent mens prisen på ost gikk ned med 4,0 prosent.

Engrosprisen på fjørfe har det siste året gått ned med 1,8 prosent. Fra desember 2015 til desember 2016 har engrosprisen på fjørfe gått ned med 6,1 prosent. Engrosprisen på fjørfe den siste måneden (november til desember) viser en prisreduksjon på 2,9 prosent.

Engrosprisen på egg var uendret fra november 2016 til desember 2016. Engrosprisen i 2016 er også uendret sammenlignet med engrosprisen på egg i 2015. 12 måneders engrosprisindeks på egg viser imidlertid at prisene i desember 2016 ligger 0,9 prosent høyere enn det prisene var i desember 2015.

Engrosprisen på storfekjøtt og lammekjøtt var uendret den siste måneden, mens engrosprisen på svinekjøtt gikk ned med 1,2 prosent. Fra desember 2015 til desember 2016 har engrosprisen på svinekjøtt vært uendret, engrosprisen på storfekjøtt har økt med 2,8 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt har gått ned med 8,5 prosent. Gjennomsnittlig engrospris på storfekjøtt har økt med 2,6 prosent fra 2015 til 2016. Engrosprisen på svinekjøtt har i samme periode økt med 0,4 prosent, mens engrosprisen på lammekjøtt har gått ned med 4,6 prosent.

 

Produsentpriser

Den årlige produsentprisindeksen på storfe viser at produsentprisen uten trekk for omsetningsavgiften, økte med 3,3 prosent fra 2015 til 2016. 12 måneders indeksen dvs. fra desember 2015 til desember 2016, viser at prisene økte med 4,1 prosent. Den siste måneden har produsentprisen på storfe vært uendret. Det er forventet at produsentprisene på storfe vil gå ned i januar.

Den årlige produsentprisindeksen på lam viser at produsentprisen uten trekk for omsetningsavgiften, gikk ned med 7,3 prosent fra 2015 til 2016. 12 måneders indeksen dvs. fra desember 2015 til desember 2016, viser at prisene gikk ned med 13,1 prosent. Den siste måneden har produsentprisen på lam vært uendret. Det er forventet at produsentprisene på lam vil gå ned i januar.

Den årlige produsentprisindeksen på svin viser at produsentprisen uten trekk for omsetningsavgiften, gikk ned med 4,7 prosent fra 2015 til 2016, det samme viser 12 måneders indeksen dvs. fra desember 2015 til desember 2016. Den siste måneden har produsentprisen på svin gått ned med 1,5 prosent. Også på svin er det forventet en reduksjon i produsentprisene i januar måned. 

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.