Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisene på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned i mars

COLOURBOX3877480_cropped.jpg
Foto: www.colourbox.com

Fra februar 2017 til mars gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer ned i Norge med 0,4 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk samtidig opp med 0,3 prosent. De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer økt med 3,0 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 2,4 prosent.

Forbrukerpriser 

Den siste måneden har forbrukerprisen på fisk økt, mens forbrukerprisen på øvrige matvaregrupper har gått ned.

Forbrukerpriser mars2017.jpg
Meierivarer:
Fra mars 2016 til mars 2017 økte prisen på meierivarer med 1,1 prosent. Den siste måneden gikk imidlertid forbrukerprisen på meierivarer ned med 0,4 prosent. Forbrukerprisindeksen på melk, yoghurt og fløte gikk ned med 0,3 prosent, smør gikk ned med 2,8 prosent, ost gikk ned med 0,3 prosent og forbrukerprisindeksen på andre meierivarer gikk ned med 2,0 prosent den siste måneden. Fra mars 2016 til mars 2017 viser forbrukerprisindeksen at prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 0,8 prosent, mens prisen på smør har gått ned med 2,4 prosent. I samme periode har prisen på ost økt med 1,7 prosent, mens prisen for andre meierivarer har økt med 4,6 prosent.
 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer gikk ned med 0,4 prosent fra februar til mars. Fra mars 2016 til mars 2017 økte forbrukerprisen på kjøtt med 0,1 prosent. Den siste måneden gikk forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter ned med 1,0 prosent, forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 0,1 prosent og forbrukerprisen på svinekjøtt gikk ned med 0,2 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt gikk den siste måneden ned med 1,9 prosent, mens forbrukerprisen på lammekjøtt gikk ned med 0,8 prosent. Fra mars 2016 til mars 2017 har forbrukerprisen på svinekjøtt økt med 0,7 prosent og bearbeidende produkter av storfekjøtt økt med 1,6 prosent, mens forbrukerprisen har gått ned på storfekjøtt «biffer og fileter» (3,1 prosent), lammekjøtt (8,9 prosent) og fjørfekjøtt (1,9 prosent).

 

Frukt og grønt:

Fra februar til mars gikk forbrukerprisen på frukt og grønt ned med 0,3 prosent, og i løpet av de siste 12 månedene har prisen økt med 3,2 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der prisen på frisk frukt økte med 0,9 prosent den siste måned, prisnedgangen på friske grønnsaker var 1,9 prosent og prisøkningen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) var på 0,2 prosent. Fra mars 2016 til mars 2017 har forbrukerprisen på frisk frukt økt med 0,5 prosent, friske grønnsaker har økt med 3,0 prosent mens forbrukerprisen på diverse frukt og grønt har økt med 0,3 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 0,8 prosent den siste måneden. Fra mars 2016 til mars 2017 har forbrukerprisen på egg økt med 14,0 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer hadde ingen endring den siste måneden. 12 måneders indeksen (mars 2016 til mars 2017) viser at engrosprisen på meierivarer har gått ned med 0,6 prosent, der engrosprisen på smør gikk ned med 4,3 prosent, engrosprisen på ost gikk ned med 3,7 prosent.  Engrosprisen på melk, yoghurt og fløte har i samme periode økt med 1,9 prosent mens engrosprisen på andre meierivarer har økt med 0,4 prosent.

Engrosprisen på storfekjøtt har den siste måneden økt med 0,8 prosent og engrosprisen på lammekjøtt har økt med 6,4 prosent og fjørfekjøtt har økt med 0,2 prosent. Engrosprisen på svinekjøtt har ingen endring. Fra mars 2016 til mars 2017 har engrosprisen på storfekjøtt økt med 2,9 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt, svinekjøtt og fjørfekjøtt har gått ned med hhv. 3,6 prosent, 0,9 prosent og 6,7 prosent.

Engrosprisen på egg endret seg ikke den siste måneden. 12 måneders engrosprisindeks på egg viser at prisene i mars 2017 ligger 0,6 prosent lavere enn prisene i mars 2016.

 

Produsentpriser

Fra mars 2016 til mars 2017 gikk produsentprisene på storfe (uten trekk for omsetningsavgiften) opp med 5,0 prosent. Den siste måneden (februar til mars) har produsentprisen på storfe økt med 2,4 prosent.

Produsentprisindeksen på lam (uten trekk for omsetningsavgiften) viser at produsentprisen gikk ned med 9,0 prosent fra mars 2016 til mars 2017. Den siste måneden har produsentprisen på lam økt med 10,6 prosent.

12 måneders produsentprisindeks på svin viser at produsentprisen (uten trekk for omsetningsavgiften) gikk ned med 5,5 prosent fra mars 2016 til mars 2017. Den siste måneden har produsentprisen på svin vært uendret.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.