Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisene på mat går ned

COLOURBOX4232692_cropped.jpg

Foto: Colourbox.com

Forrige måned opplevde forbrukere en prisøkning på mat. Den siste måneden, altså fra juli til august gikk imidlertid forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge ned med 1,0 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk ned med 0,5 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 3,3 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har til sammenligning økt med 4,0 prosent i samme periode. Samtlige hovedgrupper av mat- og drikkevarer som NIBIO følger månedlig, gikk ned fra juli til august. Egg gikk mest ned med 3,6 prosent. Figuren nedenfor viser siste måneds forbrukerprisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer.

september2016.png  

Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt gikk ned med 2,0 prosent den siste måneden. Fra august 2015 til august 2016 har prisen gått opp med 4,5 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde en nedgang i prisene på 2,4 prosent den siste måned, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en nedgang på 1,9 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede/fryste/konservert frukt- og grønnsaker), hadde en nedgang i prisene på 1,3 prosent den siste måneden. De siste 12 månedene har forbrukerprisen for gruppen «frisk frukt» økt med 6,6 prosent, «friske grønnsaker» har økt med 3,9 prosent mens «diverse frukt og grønt» har økt med 1,9 prosent.

 

Kjøttvarer:

Prisen på kjøttvarer gikk ned med 0,4 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 1,9 prosent. Den siste måneden økte forbrukerprisen på storfekjøtt «biffer og fileter» med 0,4 prosent, mens forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 0,5 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt økte med 1,4 prosent, mens forbrukerprisen på svinekjøtt gikk ned med 1,2 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har den siste måneden økt med 1,0 prosent og prisen på reinsdyrkjøtt økte med 0,1 prosent. Fra august 2015 til august 2016 har forbrukerprisen på samtlige kjøttslag økt. Prisen på lammekjøtt har økt med 4,2 prosent, prisen på svinekjøtt har økt med 1,3 prosent, prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» har økt med 1,8 prosent, prisen på fjørfekjøtt har økt med 9,0 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt har økt med 1,3 prosent og prisen på reinsdyrkjøtt har økt med 7,6 prosent.

 

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 2,0 prosent. I denne perioden har prisen på smør økt med 0,3 prosent, ost har økt med 0,7 prosent, prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 2,9 prosent, mens prisen på øvrige meieriprodukter har økt med 4,8 prosent. I august viser indeksen for meierivarer en reduksjon i forbrukerprisene på meierivarer med 0,8 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk ned med 1,0 prosent den siste måneden, indeksen for smør økte med 0,5 prosent, indeksen for ost gikk ned med 0,7 prosent og indeksen for andre meierivarer gikk ned med 1,4 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 3,6 prosent den siste måneden. Fra august 2015 til august 2016, har prisen på egg gått ned med 3,8 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer (også alle undergrupper) var uendret siste måned (juli til august). Engrosprisen på meierivarer har de 12 siste månedene gått ned med 0,6 prosent. Ser man nærmere på prisutviklingen de siste 12 månedene har engrosprisen på smør gått ned med 4,2 prosent, mens engrosprisen på ost har gått ned med 4,0 prosent. Engrosprisen på gruppen «melk, yoghurt og fløte» har i samme periode økt med 2,1 prosent.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg økt med 1,0 prosent. Fra juli til august var engrosprisen på egg uendret.

Engrospriser på fjørfe økte med 0,8 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste måneden har engrosprisen på fjørfe gått ned med 2,4 prosent.

Engrosprisen på svin har vært uendret de siste månedene, mens engrosprisen på lammekjøtt økte med 2,1 prosent fra juli til august. På storfekjøtt gikk imidlertid engrosprisen ned den siste måneden med 0,8 prosent. Fra august 2015 til august 2016 har engrosprisen på svinekjøtt vært uendret, engrosprisen på storfekjøtt har økt med 2,8 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt har gått ned med 2,1 prosent.

 

Produsentpriser

Fra juli til august økte produsentprisen på lam med 3,2 prosent, mens den gikk ned med 1,0 prosent på storfe. Produsentprisen på svin har i samme periode vært uendret. I løpet av de 12 siste månedene, har produsentprisen på storfe økt med 3,7 prosent og produsentprisen på svin har økt med 4,7 prosent. Produsentprisen på lam har de 12 siste månedene gått ned med 3,3 prosent.

 

 

Foto: Colourbox.com

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.