Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisene på mat gikk ned i september

COLOURBOX5881680_cropped.jpg

Foto: Colourbox.com

Fra august til september gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge ned med 0,4 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) økte med 0,3 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser  

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 2,6 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har til sammenligning økt med 3,6 prosent i samme periode. Forbrukerprisene på hovedgruppene av mat- og drikkevarer som NIBIO følger månedlig, spriker mye fra august til september. Egg har økt mest med 5,3 prosent og har stabilisert seg på et mer normalt nivå etter å ha ligget lavere enn de andre indeksene siden påsketider. Fisk hadde størst forbrukerprisnedgang i september med 2,3 prosent. Figuren nedenfor viser siste måneds forbrukerprisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer.

norsk0916.png

 

Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt gikk ned med 0,5 prosent den siste måneden. Fra september 2015 til september 2016 har prisen gått opp med 1,6 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde en økning i prisene på 0,3 prosent den siste måned, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en nedgang på 2,2 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede/fryste/konservert frukt- og grønnsaker), hadde en økning i prisene på 0,6 prosent den siste måneden. De siste 12 månedene har forbrukerprisen for gruppen «frisk frukt» økt med 0,3 prosent, «friske grønnsaker» har økt med 2,7 prosent mens «diverse frukt og grønt» har økt med 2,3 prosent.

 

Kjøttvarer:

Prisen på kjøttvarer har ikke endret seg den siste måneden. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 2,2 prosent. Den siste måneden gikk forbrukerprisen på storfekjøtt «biffer og fileter» ned med 1,8 prosent, mens forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 0,6 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt økte med 0,2 prosent, mens forbrukerprisen på svinekjøtt gikk ned med 0,2 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har den siste måneden økt med 9,6 prosent og prisen på reinsdyrkjøtt gikk ned med 0,9 prosent. Fra september 2015 til september 2016 har forbrukerprisen på samtlige kjøttslag økt. Prisen på lammekjøtt har økt med 2,6 prosent, prisen på svinekjøtt har økt med 1,3 prosent, prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» har økt med 1,9 prosent, prisen på fjørfekjøtt har økt med 8,8 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt har økt med 2,8 prosent og prisen på reinsdyrkjøtt har økt med 5,7 prosent.

 

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 1,5 prosent. I denne perioden har prisen på smør økt med 0,3 prosent, ost har økt med 0,5 prosent, prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 2,0 prosent, mens prisen på øvrige meieriprodukter har økt med 4,8 prosent. I september viser indeksen for meierivarer at prisen har holdt seg uendret. Indeksen for melk, yoghurt og fløte økte med 0,3 prosent den siste måneden, indeksen for smør gikk ned med 0,5 prosent, indeksen for ost gikk ned med 0,2 prosent og indeksen for andre meierivarer gikk ned med 1,4 prosent. 

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 5,3 prosent den siste måneden. Fra september 2015 til september 2016, har prisen på egg økt med 0,8 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer (også alle undergrupper) var uendret siste måned (august til september). Engrosprisen på meierivarer har de 12 siste månedene gått ned med 0,6 prosent. Ser man nærmere på prisutviklingen de siste 12 månedene har engrosprisen på smør gått ned med 4,2 prosent, mens engrosprisen på ost har gått ned med 4,0 prosent. Engrosprisen på gruppen «melk, yoghurt og fløte» har i samme periode økt med 2,1 prosent.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg økt med 0,9 prosent. Fra august til september var engrosprisen på egg uendret.

Engrospriser på fjørfe var uendret den siste måneden. I løpet av de 12 siste måneden har engrosprisen på fjørfe gått ned med 2,4 prosent.

Engrosprisen på svin og kylling har vært uendret fra august til september, mens engrosprisen på lammekjøtt og storfekjøtt har gått ned med 4,2 prosent og 0,8 prosent. Fra september 2015 til september 2016 har engrosprisen på svinekjøtt vært uendret, engrosprisen på storfekjøtt har økt med 1,9 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt har gått ned med 2,7 prosent. Det er forventet at prisen på lam vil gå ytterligere ned neste måned, da dette er en sesongvare og en trend vi ser fra tidligere år. 

 

Produsentpriser

Fra august til september gikk produsentprisen på lam ned med 6,1 prosent, mens den gikk ned med 1,0 prosent på storfe. Produsentprisen på svin har i samme periode vært uendret. I løpet av de 12 siste månedene, har produsentprisen på storfe økt med 2,7 prosent og produsentprisen på svin har økt med 4,7 prosent. Produsentprisen på lam har de 12 siste månedene gått ned med 4,3 prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.