Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisen på mat gikk opp i september

DAL20080730-180806.jpg

Klase med tomater. Foto: Lars Sandved Dalen.

Fra august til september gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge opp med 0,2 prosent. Prisen på frukt og grønt økte mest med 2,4 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,6 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser

Prisutviklingen på ulike matvaregrupper varierer fra august til september (se figur nedenfor). Prisen på frisk frukt har økt mye den siste måneden, noe som trolig skyldes videre svekking av den norske krona. Videre kan vi trekke frem prisen på lammekjøtt. Mens produsent- og engrosprisen på lam har gått mye ned, har forbrukerprisen på lam økt mye.

Matpriser_september.jpg

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 4,2 prosent. Av dette har matprisene økt med 4,1 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har økt med 4,4 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,1 prosent i den samme perioden.

Frukt og grønt:

Varegruppen frukt og grønt hadde den sterkeste prisoppgangen på 2,4 prosent i fra august til september. Prisen på frisk frukt økte med 6,6 prosent, mens prisen på friske grønnsaker gikk ned med 1,0 prosent. Prisen på øvrig frukt og grønt økte med 0,2 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt økt med 9,6 prosent.

Kjøttvarer:

Prisindeksen for kjøttvarer gikk ned med 0,3 prosent fra august til september. Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» gikk ned med 2,4 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 2,0 prosent og prisen på svinekjøtt gikk ned med 0,7 prosent. Prisen på fjørfekjøtt gikk opp med 0,4 prosent, mens prisen på lammekjøtt økte med 11,3 prosent. De 12 siste månedene har prisindeksen på kjøtt økt med 3,8 prosent.

Meierivarer:

I september viser indeksen for meierivarer en økning i prisene på 0,6 prosent, der indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk opp med 1,2 prosent, smør gikk ned med 0,5 prosent, mens prisen på ost var uendret. De 12 siste månedene har prisindeksen for meierivarer gått opp med 0,3 prosent.

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk opp med 0,4 prosent fra august til september og har de siste 12 månedene økt med 5,2 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisen beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer har vært uendret siste måned. Ser man på de siste 12 månedene, har engrosprisene for meierivarer økt med 2,5 prosent. Prisøkningen på smør har vært 3,3 prosent, etterfulgt av melk, yoghurt og fløte med en prisøkning på 2,8 prosent og ost på 2,3 prosent.

Engrosprisen på egg økte med 0,1 prosent fra august til september. De siste 12 månedene har engrosprisen på egg gått ned med 2,5 prosent.

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. I september gikk engrosprisen på lam ned med 3,6 prosent, mens prisen på fjørfe, svin og storfe var uendret. I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på fjørfe gått ned med 4,3 prosent, mens engrosprisen på storfe, svin og lam har økt med hhv. 3,4 prosent, 2,2 prosent og 1,9 prosent.

 

Produsentpriser

I september var produsentprisen på svin og storfe uendret, mens produsentprisen på lam gikk ned med 5,1 prosent. De siste 12 månedene har produsentprisen på storfe, lam og svin økt med hhv. 3,3 prosent, 1,9 prosent og 1,4 prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.