Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisen på mat gikk opp i november

COLOURBOX4232692_cropped.jpg

Foto: www.colourbox.com

Fra oktober til november gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge opp med 0,7 prosent. Prisen på kjøttvarer økte mest med 1,9 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,4 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

Forbrukerprisen på kjøttvarer, meierivarer og annet går opp fra oktober til november. Prisen på fisk og egg går ned, mens prisen på frukt og grønt er uendret (se figur nedenfor).

 

matpriser_2015_11.png

 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 3,8 prosent. Splitter man opp indeksen har matprisene økt med 3,5 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har økt med 5,5 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,8 prosent i den samme perioden.

 

Frukt og grønt:

Varegruppen frukt og grønt hadde uendret pris fra oktober til november. Imidlertid gikk prisen på frisk frukt opp med 2,2 prosent, mens prisen på friske grønnsaker gikk ned med 1,4 prosent. Prisen på øvrig frukt og grønt gikk ned med 1,6 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt økt med 11,3 prosent, der frisk frukt har økt med 14,4 prosent, friske grønnsaker har økt med 13,9 prosent, mens øvrig frukt og grønt har økt med 2,6 prosent.

 

Kjøttvarer:

Prisindeksen for kjøttvarer gikk økte med 1,9 prosent fra oktober til november. Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» gikk imidlertid ned med 0,8 prosent og prisen på fjørfekjøtt gikk ned med 1,5 prosent. Prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk opp med 0,4 prosent, mens prisen på svinekjøtt og lammekjøtt økte med hhv. 1,9 prosent og 12,2 prosent. De 12 siste månedene har prisindeksen på kjøtt økt med 3,1 prosent.

 

Meierivarer:

I november viser indeksen for meierivarer en økning i prisene på 0,3 prosent, der indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk opp med 0,3 prosent, smør og ost gikk opp med hhv. 0,2 prosent og 0,3 prosent. Øvrige meieriprodukter økte med 0,5 prosent. De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 1,0 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 0,6 prosent fra oktober til november og har de siste 12 månedene økt med 5,6 prosent. 

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisen beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer har vært uendret siste måned. Ser man på de siste 12 månedene, har engrosprisene for meierivarer økt med 2,5 prosent. Prisøkningen på smør har vært 3,3 prosent, etterfulgt av melk, yoghurt og fløte med en prisøkning på 2,8 prosent og ost på 2,3 prosent.

Engrosprisen på egg er uendret fra oktober til november. De siste 12 månedene har engrosprisen på egg gått ned med 2,3 prosent.  

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. I november økte engrosprisen på svin og storfe med hhv. 1,2 prosent og 0,5 prosent. Engrosprisen på lam var uendret, mens engrosprisen på fjørfe gikk ned med 0,1 prosent den siste måneden. I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på fjørfe gått ned med 4,5 prosent, mens engrosprisen på storfe, svin og lam har økt med hhv. 3,0 prosent, 2,1 prosent og 1,9 prosent.

 

Produsentpriser

I november økte produsentprisen på svin og storfe ned med hhv. 1,6 prosent og 0,6 prosent, mens produsentprisen på lam var uendret. De siste 12 månedene har produsentprisen på svin, storfe og lam økt med hhv. 5,4 prosent, 2,4 prosent og 1,8 prosent.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.